Samana komt op voor chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers. "Voetpaden liggen er niet altijd even goed bij", opent Marleen Soete, voorzitter van Samana. "Eigenlijk willen we het beleid aansporen om voetpaden comfortabel te maken voor iedereen. Daarom hebben we vorige week een wandeling door het dorp gemaakt. Waar we hindernissen tegenkwamen, hingen we onze eigen gebreide lapjes stof met het logo van Samana op. Een gezonde voetganger staat er niet bij stil d...

Samana komt op voor chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers. "Voetpaden liggen er niet altijd even goed bij", opent Marleen Soete, voorzitter van Samana. "Eigenlijk willen we het beleid aansporen om voetpaden comfortabel te maken voor iedereen. Daarom hebben we vorige week een wandeling door het dorp gemaakt. Waar we hindernissen tegenkwamen, hingen we onze eigen gebreide lapjes stof met het logo van Samana op. Een gezonde voetganger staat er niet bij stil dat hij voortdurend langs belemmeringen moet manoeuvreren. Als je een buggy duwt, is het al een ander verhaal. Een put, een losse tegel, een omhoog stekend dekseltje... het vermindert het comfort voor de wandelaar. En voor minder mobiele mensen betekent elk klein obstakel een gevaar. Onze wandeltocht was niet anders: fout geparkeerde auto's, een dranghekken die op de grond lag, een brievenbus op een voetpad... Eigenlijk is het een actie met een knipoog om mensen te sensibiliseren over hun houding tegenover rolstoelgebruikers. De meerderheid begreep de actie. Er is wel een boos telefoontje geweest."De laatste jaren is er gelukkig meer aandacht voor veilige fietspaden. "Die omslag is ook nodig voor voetpaden. Het begint al bij het ontwerp van een nieuwe straat. Voetgangers zijn de grootste groep weggebruikers, maar ze krijgen toch de meeste hindernissen voor de voeten. Geef hen meer comfort. Als een voetpad goed is voor minder mobiele mensen, is het goed voor iedereen. Om goed te kunnen passeren met een kinderwagen, een rolstoel of een rollator is er minstens 1,20 meter vrije ruimte nodig", zegt het bestuur.Samana brengt alle knelpunten in kaart en gaat vervolgens in gesprek met het gemeentebestuur. Voorzitter Marleen Soete (CD&V) is ook lid van het schepencollege en bevoegd voor sociale zaken. "Ik heb mijn collega's tijdig geïnformeerd over onze actie. Nee, ik zal geen oppositie voeren binnen het college. Ons initiatief kadert binnen een nationale actie van Samana dat aandacht vraagt voor de mobiliteit van chronisch zieken. Ja, ik ken de beperkingen van een budget en het is altijd keuzes maken. Wij vragen aandacht voor belemmeringen in het openbaar domein voor chronisch zieken. Eigenlijk was de actie al eerder gepland, maar dat is toen niet doorgegaan door corona. Ook de nationale ziekendag vond om dezelfde reden niet plaats." (pco)