Dat religieuze gemeenschappen hun klooster permanent open stellen voor geleide bezoeken mag als een unicum omschreven worden. In het Engels Klooster geeft Doenja Van Belleghem, die het project coördineert, enige duiding bij het project: "Centraal in het bezoek staat de spiritualiteit van de bewoners. Hun authentieke verhalen komen aan bod en niet in de laatste plaats de soms unieke boeken waardoor het kloosterleven zich laat inspireren."
...

Dat religieuze gemeenschappen hun klooster permanent open stellen voor geleide bezoeken mag als een unicum omschreven worden. In het Engels Klooster geeft Doenja Van Belleghem, die het project coördineert, enige duiding bij het project: "Centraal in het bezoek staat de spiritualiteit van de bewoners. Hun authentieke verhalen komen aan bod en niet in de laatste plaats de soms unieke boeken waardoor het kloosterleven zich laat inspireren." "De gidsen van 'Sacred book' bouwen het bezoek op rond stiltebeleving. Daarom vragen wij de bezoeker om voor één keer een uurtje de smartphone in de spreekkamer achter te laten", vertelt priorin Aline. "Vier dagen per week, drie keer per dag, krijgen maximum vijftien bezoekers, begeleid door een gids, een rondleiding van ongeveer een uur. Soms sluit dat bezoek aan bij een babbel met één van de religieuzen", verduidelijkt Doenja. "Op bepaalde tijdstippen wordt ook een rondleiding in het Frans en het Engels aangeboden." (lees verder onder de foto) Burgemeester Dirk de Fauw: "Het project 'Secred Books/Secret Libraries' is een interessant model voor een toekomstgerichte, duurzame aanpak van het vele religieus erfgoed in onze stad. Om het opzet te realiseren ontvangt vzw Sacred Books van de stad dan ook een jaarlijkse toelage van 5.000 euro." Terwijl gids Sonja Callens ons van de bibliotheek naar de barokke kloosterkerk leidt, vertelt een vriendelijke zuster Marie-Christine ons over haar jaren in Rwanda en haar studies in Rome. Over dit klooster, waar 65 medezusters haar professie bijwoonden, 60 jaar geleden. Vandaag zijn ze nog met acht. (lees verder onder de foto) Op zaterdag 22 februari gaat 'Sacred Books/Secret Libraries' van start met een bijzonder kalligrafieproject, 'A Brush with Silence'. In het Karmelietenklooster, het andere Brugse klooster dat zijn poorten open stelt voor bezoekers, schrijven twaalf kalligrafen in de stilte van de kloosterrefter. Zij werken aan de lange tafels van de refter, terwijl de bezoekers over hun schouder meekijken. (lees verder onder de foto) Jaren geleden liet de Brugse kalligraaf Brody Neuenschwander de wereld kennis maken met 'A Brusch with Silence'. "Het was destijds hier in Brugge dat 'A Brush with Silence' voor het eerst doorging. Sindsdien werken wij met dezelfde formule overal ter wereld samen met plaatselijke kalligrafen. Van Atlanta in Amerika, over Warschau en Moskou tot helemaal in Japan!", aldus Brody. "Ook nu zijn het tekstschrijvers van hier die in het Brugse klooster aan het werk gaan. Nieuw is wel, dat ik hen dit keer oosterse handschriften aanreik als inspiratie." (PM) Alle praktische informatie omtrent de geleide bezoeken aan het Karmelietenklooster en het Engels Klooster vindt u op www.sacredbooksbruges.be. Het eenmalige kalligrafieproject 'A Brusch with Silence' op zaterdag 22 februari is gratis.