Enkele dagen voor het de meiboom kon plaatsen, had huisvestingsmaatschappij Eigen Haard een bewonersfeest georganiseerd voor al haar huurders. "De huurder staat centraal in het beleid en de dienstverlening van Eigen Haard. De komende jaren zal de huurder meer betrokken worden in het beleid. Daartoe zal een huurdersadviesraad worden opgericht en een laagdrempelig en helder overleg. Verder willen we meer woningen aang...

Enkele dagen voor het de meiboom kon plaatsen, had huisvestingsmaatschappij Eigen Haard een bewonersfeest georganiseerd voor al haar huurders. "De huurder staat centraal in het beleid en de dienstverlening van Eigen Haard. De komende jaren zal de huurder meer betrokken worden in het beleid. Daartoe zal een huurdersadviesraad worden opgericht en een laagdrempelig en helder overleg. Verder willen we meer woningen aangepast aan de veranderende woonbehoeften en een goed beheer van de huidige woningen", vertelt directeur Luc Vanhulle.Om die betrokkenheid te verhogen organiseerde het nu dus het derde bewonersfeest. "Om de samenwerking te verbeteren, in dialoog te gaan en een luisterend oor te bieden, hebben de bestuurders, bewoners en personeelsleden van Eigen Haard de handen in elkaar geslagen en hadden we onlangs ons derde bewonersfeest."Eigen Haard uit Zwevegem is één van de grootste sociale huisvestingsmaatschappijen in de regio. Het beheert iets meer dan 1.300 woongelegenheden verspreid over vijf gemeenten. Het bouwt, renoveert en verhuurt sociale woningen. Een volgend project is dus de Bekaertsite in Moen. "Hier bouwen we acht appartementen met twee slaapkamers, waarvan de vier gelijkvloerse aangepast zijn voor ouderen. Verder komen er nog acht kleine gezinswoningen, eveneens met twee slaapkamers", aldus Vanhulle.Iedere wooneenheid krijgt ook een carport en de woningen zijn voorzien van zonneboilers, zodat ook hier hernieuwbare energie zal gebruikt worden. Verder is er uiteraard ook de nodige groenvoorziening. Luc Vanhulle toont zich tevreden over het verloop van de werken. "We zijn halfweg september begonnen met de paalfunderingen en begin november konden de uiteindelijke bouwwerken starten. We rekenden op een uitvoeringstermijn van 520 kalenderdagen. Dat betekent dat de ruwbouw nu wel klaar is, maar dat het nog een klein jaar zal duren vooraleer we de gebouwen kunnen in gebruik nemen. De afwerking neemt immers ook heel wat tijd in beslag als we het goed willen doen."Het volledige bouwproject zal 1.950.000 euro gekost hebben bij oplevering.(Geert Vanhessche)