"Ik zweer plichtsgetrouw mijn mandaat trouw na te leven." Met die woorden legde Ruth Vandenberghe, op veilige afstand van gouverneur Carl Decaluwé, de eed af. Zodat zij die officiële woorden zonder mondmasker kon uitspreken en met onbedekt aangezicht kon poseren voor de...

"Ik zweer plichtsgetrouw mijn mandaat trouw na te leven." Met die woorden legde Ruth Vandenberghe, op veilige afstand van gouverneur Carl Decaluwé, de eed af. Zodat zij die officiële woorden zonder mondmasker kon uitspreken en met onbedekt aangezicht kon poseren voor de aanwezige fotografen. "Normaal gezien geef ik bij dergelijke gelegenheden de nieuwe vrouwelijke burgemeesters een pieper. Maar covid verhindert mij om die traditie in ere te houden"', verontschuldigde Carl Decaluwé zich met een knipoog.Dat moment was een mijlpaal in de geschiedenis van Kortrijk. Voor het eerst werd een vrouw aangesteld als burgemeester. "Dat voelt goed. 't Is plezant én verstandig. Een nieuwe stap in een beter evenwicht tussen de mannen en de vrouwen in de politiek", vertelde Ruth Vandenberghe ons.De voormalige schepen is plaatsvervangend burgemeester in Kortrijk. Ze neemt de fakkel over van Vincent Van Quickenborne, die zijn nieuwe ambt als federaal minister van Justitie en van de Noordzee niet kan combineren met de job van burgemeester. Haar gevoelens na de eedaflegging verwoordde Ruth Vandenberghe als volgt: "De grootste schok was vorige week, toen ik de vraag kreeg om Vincent te vervangen. Ik had amper tien minuten tijd om mij te beraden en een beslissing te nemen. Die eedaflegging was louter een officiële bekrachtiging van die beslissing."