Een Pyjamadag die dit jaar ook iets specialer was voor de leerlingen van Basisschool de Wijzer in Aarsele dan de vorige edities waar de school aan deelnam. Eind vorig schooljaar kreeg leerling Fara Demeyer namelijk jammer genoeg de diagnose leukemie, waardoor de school ook Bednet in de praktijk leerde kennen.
...

Een Pyjamadag die dit jaar ook iets specialer was voor de leerlingen van Basisschool de Wijzer in Aarsele dan de vorige edities waar de school aan deelnam. Eind vorig schooljaar kreeg leerling Fara Demeyer namelijk jammer genoeg de diagnose leukemie, waardoor de school ook Bednet in de praktijk leerde kennen. Omdat het de bedoeling van de Nationale Pyjamadag is om werking van Bednet beter bekend te maken bij het grote publiek, nodigde de school dit jaar niet alleen alle leerlingen uit om 's morgens in hun pyjama of met een slaap-attribuut naar school te komen, maar organiseerde ze samen met het 4de leerjaar (de klas van Fara) de actie 'Run for Fara'. Een sportieve actie die mede kadert in de week van de gezondheid en waarbij de opbrengst geschonken zal worden aan Bednet om de organisatie zo een extra financieel duwtje in de rug te geven.Nadat het kleurrijke gezelschap van leerlingen in pyjama 's morgens kon genieten van een gezond en gevarieerd ontbijt wisselden de leerlingen rond 10.00 uur de slaapkledij voor sportschoenen en -kleren om zo hun beste beentje voor te kunnen zetten tijdens de 'Run for Fara'.Fara Demeyer die door het coronavirus zelf niet meer naar school kan gaan, kwam desondanks alle maatregelen toch even zelf in pyjama meelopen met de sponsorloop die door de massale deelname een groot succes bleek te zijn. In totaal werd ongeveer een 2.000 euro verzameld, een bedrag dat niet alleen bestond uit de opbrengst van de sponsorloop, maar werd aangevuld met de opbrengst van de bijna 500 verkochte 'zonnebloempitzakjes' die Fara en haar familie aan de man wisten te brengen.(WM/ foto WM)