Ruim één op de acht West-Vlamingen is van buitenlandse afkomst of heeft andere nationaliteit

Olaf Verhaeghe

Net iets meer dan 13 procent van iedereen die in West-Vlaanderen woont, is van buitenlandse afkomst of heeft een andere nationaliteit dan de Belgische. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Voor het eerst bracht het statistiekbureau de herkomst van de Belgische bevolking zo gedetailleerd in kaart. Het aandeel West-Vlamingen met een buitenlandse achtergrond is op tien jaar tijd met bijna vijf procent gestegen. En de verwachting is dat het cijfer de komende jaren zal blijven stijgen.

Ook de West-Vlaamse samenleving is een stuk diverser dan jaren geleden het geval was. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Statbel. Voor het eerst publiceert het Belgische statistiekbureau data over de herkomst van iedereen die in België woont. Die cijfers zijn een stuk gedetailleerder dan de opdeling Belg versus niet-Belg en bekijken ook de wortels van ouders van alle inwoners.

Op 1 januari 2020 was 67,9 procent van iedereen die in België woonde ‘Belg met een Belgische achtergrond’, de officiële definitie die Statbel hanteert. Concreet gaat het om iedereen die zelf én van wie hun ouders bij de eerste inschrijving in het bevolkingsregister de Belgische nationaliteit hadden. Meteen betekent dat ook dat dat bij iets minder dan één op de drie niet het geval was: 12,4 procent van iedereen die in België woont, heeft een andere nationaliteit, 19,7 procent is Belg met een buitenlandse achtergrond. Die laatste groep omvat zowel iedereen die bij de eerste inschrijving nog niet de Belgische nationaliteit had, of dat één of beide ouders bij de eerste inschrijving in het bevolkingsregister geen Belg waren.

87 procent in West-Vlaanderen is ‘Belgische Belg’

Zoomen we in op de West-Vlaamse cijfers dan blijkt het aandeel inwoners van buitenlandse afkomst een stuk kleiner dan gemiddeld genomen in ons land. In West-Vlaanderen heeft 13,13 procent ofwel een Belgisch paspoort, maar een andere achtergrond (7,31 procent) ofwel een andere nationaliteit dan de Belgische (5,82 procent). De overgrote meerderheid, 86,87 procent om precies te zijn, van de inwoners van onze provincie is met andere woorden ‘Belg met een Belgische achtergrond’.

Iets meer dan de helft van de West-Vlamingen met een andere achtergrond of andere nationaliteit komen uit niet-Europese landen. Om welke landen het precies gaat, wordt door Statbel niet verder gespecifiërd. Ruim een kwart komt uit een van onze buurlanden (Frankrijk, Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, red.) . De rest van de Belgen met een buitenlandse afkomst of niet–Belgen komt uit een van de 27 landen van de Europese Unie.

Stijging

Wel is het aandeel inwoners met een buitenlandse afkomst of andere nationaliteit de voorbije jaren aanzienlijk toegenomen. De evolutie van de diversiteit, ook in onze provincie, stond met andere woorden niet stil. In 2011 was nog bijna 92 procent van de West-Vlamingen een ‘Belgische Belg’. Iets meer dan 5 procent van de inwoners was Belg met een buitenlandse achtergrond, 3,07 procent was tien jaar geleden geen Belg.

De verwachting is bovendien dat de diversiteitscijfers de komende jaren verder zullen stijgen. De Belgen met een Belgische achtergrond zitten immers vaker in de oude leeftijdscategorie, terwijl mensen met een buitenlandse afkomst of andere nationaliteit vooral in de jongere leeftijdscategorieën opduiken.

Statbel beperkte zich bij het opmaken van de gedetailleerde tabellen tot de ouders. Enkel mensen van wie de ouders ooit een andere nationaliteit hadden, worden als ‘buitenlandse herkomst’ aangeduid. Vanaf de derde generatie is dat niet langer het geval. Als (een van) de grootouders een migratie-achtergrond hadden, maar beide ouders werden wél als Belg in het geboorteregister ingeschreven, duikt in de statistieken op als Belg met een Belgische achtergrond. Daarnaast worden ook mensen met een dubbele nationaliteit anders bekeken door Statbel, vooral omdat er geen duidelijke en correcte cijfers over zijn. In ons land is het immers niet verplicht om een tweede nationaliteit aan te geven.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.