De Imog-gemeenten staan voor een grote uitdaging naar aanleiding van de nieuwe doelstellingen voor het restafvalcijfer. "Belfius maakte een indeling van gemeenten in clusters. OVAM, een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem, berekende het effect van de clustering op de doelen voor restafval die elke gemeente moet behalen. Voor de Imog-regio betekent dit dat er tegen 2022 maar 147 kg per inwoner per jaar aan restafval mag ontstaan. In 2018 was dat nog 153 kg", duidt directeu...

De Imog-gemeenten staan voor een grote uitdaging naar aanleiding van de nieuwe doelstellingen voor het restafvalcijfer. "Belfius maakte een indeling van gemeenten in clusters. OVAM, een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem, berekende het effect van de clustering op de doelen voor restafval die elke gemeente moet behalen. Voor de Imog-regio betekent dit dat er tegen 2022 maar 147 kg per inwoner per jaar aan restafval mag ontstaan. In 2018 was dat nog 153 kg", duidt directeur Johan Bannier. "Om te weten hoe we deze ambitieuze doelstelling kunnen behalen, hebben we een restafvalanalyse laten uitvoeren." Voor het vaststellen van de samenstelling van de restafvalzakken werd een steekproef genomen in de Imog-gemeenten. "Er werd gewerkt met een sorteerwijzer: organisch afval, glas, metaal, kunststoffen, inerte materialen, hout, textiel... Hierbij werd er ook een onderscheid gemaakt tussen verpakt en niet-verpakt en bij het organisch afval tussen geopende en ongeopende verpakkingen." Uit de resultaten van de analyse blijkt dat er nog 26,5 kg per jaar per inwoner of 6,5 miljoen kg per jaar aan recycleerbare materialen in de restafvalzak belanden. "Denk maar aan P+MD, papier, karton, textiel en glas terwijl hiervoor al selectieve inzamelsystemen in onze regio bestaan." Daarnaast is er ook een grote organische fractie. "Een groot deel daarvan zijn eigenlijk voedselverliezen die gemakkelijk uit de restafvalzak kunnen worden gehouden door bijvoorbeeld thuiscompostering en slim aankopen en bewaren", gaat de directeur verder. "De analyse toont aan dat er gemiddeld 21,5 procent of 28,2 kg per jaar per inwoner aan voedsel wordt verspild. Dit is 6,9 miljoen kg per jaar, en dit alleen in de Imog-regio." Om deze voedselverliezen tegen te gaan stelde Imog voor de organische fractie een preventieplan op. "We drijven onze informatie-acties en sensibiliseringscampagnes op. We maken thuiscomposteren hip, stimuleren en informeren om en hoe kippen te houden en stimuleren het gebruik van compost gemaakt van het tuinafval uit de regio." Imog informeert ook hoe voedselverliezen te minderen en hoe restjes nog een lekkere maaltijd kunnen worden. "We doen dit met ons kookbusje op markten en allerlei evenementen, via sociale media en op onze website met infostanden en -avonden en cursussen en meer", aldus Johan Bannier. "In totaal kan in de Imog-regio in theorie nog 65,2 kg per inwoner per jaar bespaard worden indien elke inwoner de huidige bestaande inzamelkanalen gebruikt voor de recycleerbare fracties - 26,5 kg per inwoner per jaar minder restafval - en organisch afval zoveel mogelijk thuis composteert - 38,7 kg minder restafval - en inzet op het vermijden van voedselverliezen. De ambitieuze doelstellingen zouden voor elke inwoner haalbaar moeten zijn", vat voorzitter Rik Soens samen.