De Imog-gemeenten staan voor een grote uitdaging naar aanleiding van de nieuwe doelstellingen voor het restafvalcijfer. "Belfius maakte een indeling van gemeenten in clusters. OVAM, een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem, berekende het effect van de clustering op de doelen voor restafval die elke gemeente moet behalen. Voor de Imog-regio betekent dit dat er tegen 2022 maar 147 kg per inwoner per jaar aan restafval mag ontstaan. In 2018 was dat nog 153 kg", duidt directeu...