"Onze serviceclub bestaat in Roeselare sinds 1961 en telt momenteel 62 actieve leden. Hiermee waren we de eerste Vlaamse club in België", aldus een fiere voorzitter Karel Vandeputte.
...

"Onze serviceclub bestaat in Roeselare sinds 1961 en telt momenteel 62 actieve leden. Hiermee waren we de eerste Vlaamse club in België", aldus een fiere voorzitter Karel Vandeputte. "Met de opbrengst van onze wijnactie en andere activiteiten willen we zoveel mogelijk onbaatzuchtige organisaties financieel een hart onder de riem steken. Via onze Rotary-foundation doen we al vele jaren ons best om polio de wereld uit te helpen. Daarnaast focussen we vooral op de Afrikaanse gebieden waar 'moeders en kinderen', onderwijs en drinkbaar water een belangrijk item zijn om ons voor in te zetten." "Met het resultaat van onze wijnactie steunen we dit jaar in de nabije regio het Kinderkankerfonds, dat de levenskwaliteit van kinderen met kanker en hun gezin probeert te optimaliseren, vzw Lucia, die tijdelijke hulp aan kansarme gezinnen aanbiedt, De Lovie, een centrum voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap en Het Anker, een Brugse school voor buitengewoon onderwijs.Internationaal ging onze aandacht uit naar de organisatie Sora Senegal, een menslievend concept dat kansarme gezinnen in Senegal op medisch en educatief vlak bijstaat. Ook De Kerit, Kerckstede, MS-Liga, NVSG, Onafhankelijk Leven, het Mannahuis, Kom op tegen Kanker en Trail Run Dominiek Savio krijgen via onze andere activiteiten een financiële injectie. We hebben enkele vaste organisaties die elk jaar onze steun genieten. Daarnaast blijven we ook op zoek naar regionale concepten die een duwtje in de rug nodig hebben." (KK)