Het Departement Mobiliteit & Openbare Werken stelde Roseline Supply aan als 'trajectbegeleider' voor bedrijven en organisaties die getroffen worden door het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering voor een nieuwe zeesluis op de plaats van de oude Visartsluis.
...

Het Departement Mobiliteit & Openbare Werken stelde Roseline Supply aan als 'trajectbegeleider' voor bedrijven en organisaties die getroffen worden door het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering voor een nieuwe zeesluis op de plaats van de oude Visartsluis. "Mijn taak is het helpen van bedrijven die door de bouw van de sluis moeten verhuizen", zegt Roseline, van opleiding industrieel ingenieur bouwkunde, optie landmeten. Na ervaringen in de bouwsector stichtte ze in 2008 met haar broer Wim Supply het kantoor Consult Supply in Dendermonde."Ons werk bestaat uit het onderhandelen met alle partijen die met een bouwproject te maken hebben. We zoeken telkens creatieve oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. We werken al voor heel wat privé- en openbare bouwprojecten. Mijn broer Wim is bijvoorbeeld momenteel stakeholdermanager in het project R4WO, voor de omvorming van de R4-ringweg rond Gent", legt ze uit.De komende twee jaar zal Roseline Supply vaak in Zeebrugge te vinden zijn. "In de zone waar de sluis en nieuwe wegen gepland zijn, tellen we een 25-tal bedrijven. Daar zit van alles bij: jonge starters en oudere zaakvoerders, grote en kleine bedrijven, van scheepsherstelling en voedselverwerking tot horeca. In de eerste plaats ben ik hun aanspreekpunt voor inlichtingen. Ten tweede kan ik hen indien nodig helpen met het zoeken naar een nieuwe locatie in Zeebrugge of elders. Ten derde bied ik begeleiding aan voor het aanvragen van de vergunningen. Elk bedrijf is anders en heeft een oplossing op maat nodig. Toch stellen ze allemaal dezelfde drie vragen: waar kunnen we heen, welke vergoeding krijgen we en hoe bekomen we de nodige vergunningen?"Ondertussen legde ze de eerste contacten. "De eerste vijf bedrijven die ik mocht bezoeken, hebben me in elk geval positief onthaald. Ik moet ook aanstippen dat ik er niet alleen voor sta. Ik kan rekenen op de medewerking van het projectteam binnen het Departement MOW, het consortium Arcadis-Tractebel en communicatiepartners Connect en An Luyten."Ondertussen loopt sinds het vastleggen van de locatie op 28 juni 2019 de 'uitwerkingsfase'. Gedurende twee tot drie jaar wordt de praktische aanpak uitgewerkt. "In juni zal het projectteam aan de buurtbewoners een stand van zaken geven en de projectonderzoeksnota voorstellen. Door de coronamaatregelen is het organiseren van een klassiek infomoment niet mogelijk. Daarom zullen we op een andere manier communiceren. We zullen de mensen ook over hun inspraakmogelijkheden informeren. Want de locatie van de nieuwe zeesluis ligt dan wel vast, toch kunnen de buurtbewoners en andere belanghebbenden nog meedenken over de uiteindelijke uitvoering en de leefbaarheidsmaatregelen", zegt woordvoerder Nick Arys van het Departement MOW.De keuze voor de locatie Visart, met de optie om de doorgangsweg NX in een tunnel te steken, betekent dat er ook een 35-tal woningen onteigend moeten worden. "Deze bewoners kregen intussen de kans om met de overheid de minnelijke verwervingsprocedure op te starten. Zowat de helft van de eigenaars heeft al gekozen om in zo'n traject mee te stappen", besluit Nick Arys. (RJ)