Er werd niet alleen aan feesten gedacht, er waren ook wel wat wijzigingen binnen het korps te melden. Om te beginnen werden zes nieuwe brandweermannen officieel bij het korps verw...