Veel volk op de been zondagochtend in Rollegem voor het feest van de patroonheilige Sint-Antonius, traditioneel afgebeeld met zijn varken. Enkele Rollegemse vormelingen droegen zoals elk jaar het varken na een optocht rond het centrum de kerk binnen. Ze werden voorgegaan door de muzikanten van de Rollegemse harmonie en drumband.

Na de optocht volgde een eucharistieviering, die gevolgd werd door een grootse tractorwijding. Rollegem werd hiervoor overspoeld door tractoren, die overal in het dorp een plaatsje zochten vooraleer ze gewijd werden door priester Marc Dhondt. (EDB)