In Roksem komen 50 nieuwe huur- en tien koopwoningen, verspreid over een gebied van 12.400 vierkante meter. Naast gezinswoningen met twee tot vijf slaapkamers komen in de wijk twee meergezinsblokken met elk drie bouwlagen. De woningen worden gebouwd in witte gevelsteen in combinatie met roosrode steen.
...

In Roksem komen 50 nieuwe huur- en tien koopwoningen, verspreid over een gebied van 12.400 vierkante meter. Naast gezinswoningen met twee tot vijf slaapkamers komen in de wijk twee meergezinsblokken met elk drie bouwlagen. De woningen worden gebouwd in witte gevelsteen in combinatie met roosrode steen.Er gaat veel aandacht naar groeninplanting en naar de afvoer en het insijpelen van regenwater, want de site heeft een grote waterader met vertakkingen. Het architectenbureau Groep III koos ervoor om niet aan elke woonentiteit een parkeerplaats te voorzien, maar voor clusterparkeren op de 90 voorziene plaatsen. Wel krijgt elke woning een carport. "We voorzien geen gesloten garages meer, omdat we ondervinden dat bewoners - zoals in de Slachthuiswijk - die niet gebruiken voor de wagen, maar als opslagplaats", legt voorzitter van WoonWel Evi Jordens uit.Elke woning zal een eigen terras of kleine tuin hebben en een fietsenstalling. Verspreid over de site komen pleintjes, een park met speelelementen en wadi's om het overtollige regenwater op te vangen. "De groeninplanting moet er voor zorgen dat mensen opnieuw leren samen te leven en dat er een wijkwerking komt", vindt Evi Jordens."We zijn nu in de fase om de bouwvergunning aan te vragen, zodat de realisatie van het woonerf tegen de zomer van 2020 kan starten", meldt de directeur van WoonWel nog.De grootste bezorgdheid van de omwonenden is de verkeersveiligheid. "Er zal veel meer verkeer in onze straat komen met een passage van mogelijk dagelijks 90 auto's. Het Bolsjevistenplein kan dit niet aan. We vrezen dan ook voor de veiligheid van onze kinderen, als ze er buiten spelen."Burgemeester Anthony Dumarey verzekerde dat de verkeerssituatie er heel goed bekeken zal worden en in overleg met de huidige bewoners naar de beste oplossing wordt gezocht. "Trouwens, in de komende jaren wordt het stuk Brugsesteenweg van aan het Bosjevistenplein tot aan de rotonde in Jabbeke volledig hertekend en heraangelegd."Naast het nieuwe woonerf bevindt zich vrije basisschool De Tandem. De school kent al jaren plaatsgebrek, waardoor de kleuterafdeling zich in de afdeling Westkerke bevindt. Het is de bedoeling om alle klassen weer naar Roksem te brengen, maar daar is een uitbreiding nodig.Roksem zal in enkele jaren evolueren van 1.000 inwoners naar 1.300. De school heeft al concrete plannen en verheugt zich op de bouw van de nieuwe woonwijk. Het park met speelelementen in de Gaffelhoek zal in connectie komen met de vrije basisschool, waardoor er mogelijkheden komen om zowat 100 vierkante meter speelplaats in te nemen voor een nieuw gebouw. Eens dat gerealiseerd kunnen alle kinderen, van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar, samen in Roksem les volgen.In de toekomst voorziet WoonWel nog een uitbreiding van dit woonerf naar de Pastoriestraat waar ook een nieuwe site komt. Aan de kant Oude Brugseweg, schuin over de begraafplaats komen ook nieuwe woningen via een privé-initiatief. Roksem zal zo eindelijk een echt centrum krijgen met wellicht ook meer handelsactiviteit.