Lode Van Hecke (69) engageerde zich in zijn jeugdjaren bij de jeugdbeweging KSA en wou aanvankelijk geneeskunde studeren. Na zijn roeping trok hij naar het Grootseminarie in Brugge en uiteindelijk trad hij in 1976 in bij de cisterciënzerabdij Notre-Dame d'Orval. Daar legde hij in 1983 de ...

Lode Van Hecke (69) engageerde zich in zijn jeugdjaren bij de jeugdbeweging KSA en wou aanvankelijk geneeskunde studeren. Na zijn roeping trok hij naar het Grootseminarie in Brugge en uiteindelijk trad hij in 1976 in bij de cisterciënzerabdij Notre-Dame d'Orval. Daar legde hij in 1983 de eeuwige geloften af en werd hij in 1995 tot priester gewijd. In 1988 behaalde hij aan de KU Leuven nog zijn licentiaatsdiploma theologie.Bij de abdij van Orval was hij achtereenvolgens novicemeester, subprior, directeur van de brouwerij, prior, econoom en gastenbroeder. Tussen 2002 en 2004 trok hij naar Rome, waar hij secretaris van de abt-generaal van de cisterciënzerorde was, waartoe de trappisten behoren. Op 25 januari 2007 verkozen de monniken van Orval hem tot hun abt, de 63ste sinds 1132. De abtszegening vond plaats op 2 juni 2007.Nu volgt een nieuwe stap in zijn rijkgevulde carrière. Lode Van Hecke wordt de 31ste bisschop van Gent en zal op zondag 23 februari 2020 in de Sint-Baafskathedraal gewijd worden. Hij volgt zo Luc van Looy op.De aanstelling van Lode Van Hecke is binnen de Belgische kerkgeschiedenis een uitzonderlijk moment. Het is de eerste keer dat een trappistenmonnik bisschop wordt. In de hele wereld zijn momenteel slechts twee anderen trappisten bisschop: Édouard Mununu Kasiala, emeritus bisschop van Kikwit (Congo) en Erik Varden. Hij werd recent bisschop voor het Noorse Trondheim en wordt eveneens volgend jaar gewijd.