De stad is alvast voorbereid op de dinsdagmarkt 2.0. "Op de Nationale Veiligheidsraad werd beslist dat er vijftig kramen toegelaten zijn en dat geldt uiteraard ook voor Roeselare", zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).
...

De stad is alvast voorbereid op de dinsdagmarkt 2.0. "Op de Nationale Veiligheidsraad werd beslist dat er vijftig kramen toegelaten zijn en dat geldt uiteraard ook voor Roeselare", zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).De social distancing blijft belangrijk, daarom worden een aantal maatregelen genomen. "De marktpleinen zullen toegankelijk zijn via vooraf aangeduide ingangen. Deze ingangen laten ons toe de instroom aan marktbezoekers te monitoren. De Grote Markt, Polenplein en Botermarkt staan onderling in verbinding met elkaar met daartoe voorziene transitzones. Gemeenschapswachten en stewards helpen mee de bezoeker te informeren en indien nodig te wijzen op de maatregelen", verduidelijkt de burgemeester. "We beperken de marktkramen in deze fase tot de 'vaste geabonneerden'. De opstelling van de marktkramen zal enigszins dezelfde blijven al zullen deze wel zo maximaal mogelijk uit elkaar geplaatst worden. Daardoor kunnen we er voor zorgen dat de gangbreedte minimum 3,5 m bedraagt. Iedere gang wordt voorzien van een wachtzone per kraam en een doorgaande wandelzone.""We houden over alle marktpleinen en de Noordstraat éénrichtingsverkeer aan tussen de kramen. Dit wordt aangeduid met borden op ieder begin en einde van de marktgang. Op verschillende plaatsen kunnen marktbezoekers gebruik maken van ontsmettingszuilen." (TD)