Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zijn er momenteel 73 LZV-vergunningen uitgereikt: voor 11 Belgische en 61 Nederlandse voertuigen, en één Duits voertuig. LZV's kunnen tot ruim 25 meter lang zijn en tot 60 ton wegen (tegen bijna 19 meter en 44 ton voor een gewone vrachtwagen). Daardoor kunnen twee supertrucks, ook nog ecocombi's genoemd, dezelfde lading vervoeren als drie normale vrachtwagens
...

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zijn er momenteel 73 LZV-vergunningen uitgereikt: voor 11 Belgische en 61 Nederlandse voertuigen, en één Duits voertuig. LZV's kunnen tot ruim 25 meter lang zijn en tot 60 ton wegen (tegen bijna 19 meter en 44 ton voor een gewone vrachtwagen). Daardoor kunnen twee supertrucks, ook nog ecocombi's genoemd, dezelfde lading vervoeren als drie normale vrachtwagensIn de bedrijventerreinen aan de haven zullen deze supertrucks niet echt voor bijkomende hinder zorgen. Deze bedrijventerrein hebben al zeer brede rijbanen en heel veel zachte weggebruikers tussen de af- en opritten van de E403 en het Aldicentrum en DrumDrum Trans zijn er niet.Anders is het wat de aftakkingstrajecten voor Soubry en de REO Veiling betreft. Voor Soubry komen de supertrucks via de N32 (R32) en moeten dan via de Meensesteenweg de Verbrandhofstraat inrijden om Soubry te bereiken. Voor de REO Veiling moet er nog enkele verkeerslichten verder gereden worden op de ringweg om dan in te slaan aan de Oostnieuwkerksesteenweg.Vraag is natuurlijk of de nu al drukke Meensesteenweg en Oostnieuwkerksesteenweg met autoverkeer dat de stad in en uitrijdt, schoolbussen én honderden fietsende scholieren daardoor niet nog moeilijker verkeerspunten worden in Roeselare."Wij hebben daar geen beslissingsrecht in", antwoordt Griet Coppé, schepen van mobiliteit. "Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt deze beslissingen. Maar ongetwijfeld neemt men geen lichtzinnige beslissingen in deze. Supertrucks en bedrijven moeten zich ook aan bepaalde voorwaarden houden en dat zal nu niet anders zijn.""De stad heeft met het bedrijf Soubry bijvoorbeeld ook afgesproken dat de huidige Soubry-vrachtwagens niet over de Bruanebrug mogen rijden en het bedrijf respecteert dat naadloos. De LZV's zijn trouwens een milieusparend alternatief want één dergelijke supertruck vervangt drie normale vrachtwagens.""Dit neemt natuurlijk niet weg dat er een grote bezorgdheid is bij het stadsbestuur. Bij bouwvergunningen van grote sites in de stad zoals de Proximussite en de Dovysite is één van de voorwaarden een goed mobiliteitsplan voor de uit te voeren werken. Zo spreken we met de bouwheren klaar en duidelijk af dat er enkel vrachtverkeer mogelijk is na 9 uur en voor 16 uur, wanneer de scholieren in school zitten. En ze weten ook vooraf de te volgen route die de vrachtwagens moeten nemen. En onze politie controleert dat en treedt op bij overtredingen. We doen dit echt allemaal om onze inwoners en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen tegen verkeersongelukken.""De vraag of de supertrucks op een welbepaald uur Roeselare zullen binnenrijden, is dan ook zeer terecht. Bij het toekennen van deze aftakkingstrajecten werden wij niet geconsulteerd en mijn diensten hebben dan ook geen weet van een mogelijk uurschema. Wanneer ik vandaag (woensdag, red.) navraag deed bij Wegen en Verkeer, kon men mij ook geen antwoord geven en de woordvoerder verwees mij door naar een mailadres. Mijn diensten zullen dat nu van zeer dicht opvolgen en het spreekt voor zich dat wij zullen ingrijpen als blijkt dat de veiligheid van de andere weggebruikers vermindert door de komst van supertrucks. Vier locaties binnen Roeselare waar de supertrucks kunnen rijden, is toch een beetje veel. Zeker als er daarover geen enkele vorm van overleg met het stadsbestuur is geweest." (PS)