"In het kader van de COVID-19-pandemie en eventuele tweede golven lijkt het mij niet slecht dat Roeselare nu al een noodplan uitwerkt dat snel uitgerold kan worden als er daadwerkelijk een tweede golf op ons afkomt", begint Bart De Meulenaer te vertellen.
...

"In het kader van de COVID-19-pandemie en eventuele tweede golven lijkt het mij niet slecht dat Roeselare nu al een noodplan uitwerkt dat snel uitgerold kan worden als er daadwerkelijk een tweede golf op ons afkomt", begint Bart De Meulenaer te vertellen."Is het bijvoorbeeld wijs om nu al te proberen een paar duizend tests strategisch op te slaan, waarmee we bij geval van uitbraak snel en adequaat kunnen tracen? In hoeverre is men daarmee bezig? Daarbij lijken strategische stocks aan FFP2-maskers mij niet overbodig. Dat hoeft daarom niet bij de stad te liggen, maar men zou de partners die van belang zijn in de gezondheidszorg van de Roeselarenaars daar kunnen vragen om ondersteuning. Een ander voorbeeld is een strategische stock aan zepen, een strategische stock aan ontsmettingsmiddelen."Hij pleit daarbij ook voor samenwerking tussen verschillende partners, onder het motto samen sterk om zo sneller zaken te realiseren.Burgemeester Kris Declercq (CD&V) is voorzitter van de taskforce die al begin maart werd opgericht om de coronacrisis te behandelen. "Ik denk dat we het er redelijk vanaf gebracht hebben door snel een taskforce te hebben. Nu moeten we bekijken wat goed was en waar er ruimte is voor verbetering. Daarbij is het belangrijk dat alles op het juiste niveau gebeurt, van lokaal tot Vlaams of federaal.""Concreet moeten we een onderscheid maken tussen de verschillende soorten bevoorrading. Vanuit de veiligheidscel is het advies gekomen om te werken aan verdere bevoorrading, gaande van (chirurgische) mondmaskers tot handgel, voor de essentiële diensten. Met oog daarop hebben we nog een voorraad van 120.000 mondmaskers in stock. Het is de bedoeling om die voorraad te blijven aanvullen zolang nodig.""Ook bij AZ Delta zijn ze wat voorraden betreft voldoende voorbereid op een tweede golf, hetzelfde geldt voor Motena waar het crisisplan klaar is, net als bij de huisartsen en triageposten", aldus de burgemester.Wat de testings betreft, zet de stad de goede samenwerking met AZ Delta voor de rusthuizen verder. "Is een lokaal bestuur in staat om zelf bijkomend tests te voorzien voor de individuele burger? We zijn met 60.000 inwoners in Roeselare, een test per persoon is dan 600.000 euro, en vaak zijn meerdere tests nodig. Voor welke sectoren precies? Dit lijkt mij eerder een taak voor het Vlaamse en federale niveau, waar de Zorgraden straks ook een belangrijke rol kunnen spelen."