Stevig nieuws uit de kerkelijke wereld: de decanaten van Roeselare en Izegem werken vanaf 1 januari 2019 onder dezelfde koepel. Een erg bewuste beslissing, valt te noteren bij Renaat Desmedt (66, al twaalf jaar deken in Roeselare) en Herman Lecluyse (70). Die laatste is al veertien jaar in Izegem actief.
...

Stevig nieuws uit de kerkelijke wereld: de decanaten van Roeselare en Izegem werken vanaf 1 januari 2019 onder dezelfde koepel. Een erg bewuste beslissing, valt te noteren bij Renaat Desmedt (66, al twaalf jaar deken in Roeselare) en Herman Lecluyse (70). Die laatste is al veertien jaar in Izegem actief."Onze bisschop Lode Aerts heeft in zijn eerste beleidsbrief opgeroepen tot verdieping en verbinding en vraagt te zorgen voor levende geloofsgemeenschappen", klinkt het bij beide priesters. "Hij heeft het doel vooropgesteld om tegen 2020 het aantal decanaten in het bisdom Brugge terug te brengen van zestien naar tien en verder werk te maken van pastorale eenheden."Een logische evolutie, vinden de twee dekens. "Wij zijn deze nakende fusie al een jaar stevig aan het voorbereiden. We kennen elkaar als buren ook al langer. Neen, we zullen straks niet voor verrassingen komen te staan", glimlachen ze."Maar schaalvergroting is nu eenmaal nodig. Aan de ene kant moet het, maar het biedt ons ook een pak kansen. We brengen de middelen van beide decanaten samen, groeperen de deskundigheid en de mensen en bundelen ook de vele ideeën die binnen de decanaten leven."Het nieuwe decanaat, dat eenvoudig naar de naam Roeselare-Izegem zal luisteren, zal kunnen rekenen op de inzet van tien priesters, vijf diakens, zeven parochieassistenten, twee decanale secretaressen en een grote ploeg enthousiaste vrijwilligers. "Een niet te onderschatten troef. Sowieso zal deze fusie ons gevoelig versterken."Het decanaat Roeselare bestond vroeger uit achttien verschillende parochies, in Izegem ging het over tien parochies. "Die zijn we echter stelselmatig naar acht pastorale eenheden aan het terugbrengen, waarvan er al zes een feit zijn: Roeselare-centrum, Rumbeke, Ardooie, Hooglede, Izegem-centrum en Ledegem.""Enkel Ingelmunster-Lendelede en Staden moeten nog gevormd worden."Het wekelijks kerkbezoek loopt terug, weten ook Herman en Renaat. "Die realiteit zien we onder ogen. Maar de Kerk blijft in het leven van veel mensen wel een belangrijke rol spelen. Naar aanleiding van doopsel, Eerste Communie, vormsel of een uitvaart wordt nog vaak een beroep gedaan op de Kerk. Als mensen met vragen en zorgen bij ons aankloppen, helpen we hen zo goed als we kunnen en vaak verwijzen we hen door naar bevoegde instanties. De persoonlijke contacten zijn alleen maar intenser geworden."In het nieuwe decanaat neemt Renaat als deken de algemene leiding op zich. "Zie me gerust als manager van het orgaan", stelt hij. "Het is mijn taak om te plannen, te coachen en te coördineren. Maar tegelijk niet om overal in te springen. Onze spreekwoordelijke jas was iets te groot geworden. Door deze fusie past die ons weer als gegoten."Het nieuwe decanaat zal in totaal 25 kerkgebouwen tellen: tien in regio Izegem en vijftien in Roeselare en omstreken. "Een groot patrimonium, maar een sluiting van bepaalde kerken is niet meteen aan de orde", pikt Herman Lecluyse nog in. "Wij hebben destijds de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Ingelmunster en de Sint-Rafaëlskerk in Izegem (die ondertussen zelfs afgebroken is, red.)ontwijd en in Roeselare gebeurde hetzelfde met de Sint-Amandskerk, Sint-Jozefskerk en Sint-Godelievekerk in Beitem. De huidige kerkgebouwen zijn nog allemaal in gebruik."Met het nieuwe decanaat lijkt de toekomst verzekerd. "De structuur staat er, nu kunnen we ons weer focussen op onze kerntaak: woorden geven aan ons christelijk verhaal en mensen vanuit het evangelie nabij zijn."Herman Lecluyse gaat per 1 januari 2019 met pensioen als deken van Izegem. "Er zal wat tijd vrijkomen, maar dat mag stilaan wel. Ik blijf wel geëngageerd pastoor binnen de pastorale eenheid Sint-Crispijn, met de Sint-Tillokerk als uitvalsbasis."(PVH)