"Er moet door het stadsbestuur een nieuw mobiliteitsplan uitgerold worden dat én de fietsers én de autobestuurders tevreden kan stellen." Dat vindt William Doom, directeur van de Vrije Centrumscholen.
...

"Er moet door het stadsbestuur een nieuw mobiliteitsplan uitgerold worden dat én de fietsers én de autobestuurders tevreden kan stellen." Dat vindt William Doom, directeur van de Vrije Centrumscholen. "Zowel in onze vestigingen in de Zuidstraat, in de Albrecht Rodenbachstraat als op het Polenplein wordt de druk op fietsers en automobilisten enorm groot. Daarom vragen wij dat het stadsbestuur meer doet dan enkele kleine maatregelen nemen en dat er in deze bestuursperiode een volledig nieuw mobiliteitsplan komt voor Roeselare. In dat nieuwe masterplan mobiliteit moet, waar mogelijk, het gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk losgekoppeld worden van de zwakke weggebruikers. Vanuit de Vrije Centrumscholen willen we ook voorstellen doen. Waarom zouden we zelf niet ijveren om een ontsluiting te realiseren voor het gemotoriseerd verkeer dat naar onze schoolcampus komt? Wanneer de personeelsleden van het Klein Seminarie en VABI de school kunnen oprijden en verlaten via de Veldstraat of via de Koning Albert I-laan, halen we al veel wagens uit de Zuidstraat. Bovendien stellen we ook voor om in de Zuidstraat slechts één zijde van de straat te voorzien met parkeerstroken en aan de andere zijde een breed tweerichtingsfietspad."Mobiliteitsschepen Griet Coppé begrijpt de verzuchtingen van de directie, maar stelt meteen dat veranderingen nooit van vandaag op morgen komen. "Als stadsbestuur bevragen we eerst de burgers en houden we informatievergaderingen vooraleer we ingrijpende mobiliteitsveranderingen doen. Dat gaat trager, maar heeft altijd een veel breder draagvlak. Zeker de verkeerssituatie aan de scholen heeft onze bijzondere aandacht. Het klopt dat het bij het begin en einde van de schooltijd altijd druk is. Maar we zullen dat nooit kunnen vermijden, zeker niet als de ouders hun kinderen vlak aan de schoolpoort willen afzetten of ophalen, waar ook de fietsers op dat ogenblik aankomen of vertrekken."Het voorstel van de directie van de Vrije Centrumscholen om een bijkomende uitweg te maken in de Veldstraat vindt Griet Coppé goed. "Maar het is aan de scholengroep om de aanvraag voor dit project te doen. Wij kunnen dit niet in hun plaats.""Iedere weggebruiker moet respect opbrengen voor het verkeer én voor de verkeersregels. Het gaat niet op dat wagens midden de straat halt houden om hun kinderen uit te laten en op die manier een kleine file veroorzaken. Wildparkeren aan de schoolomgeving gebeurt ook veel te vaak en gewoon draaien midden de rijweg zien we ook dikwijls gebeuren. Anderzijds gedragen veel fietsers zich ook onaangepast in het verkeer. Het is niet omdat ze zwakke weggebruikers zijn, dat ze zich niet moeten houden aan de wegcode. Als er een stopbord staat op het fietspad, moeten ze stoppen. Zo eenvoudig is het. En fietsers mogen net zo min als automobilisten bezig zijn met hun smartphone terwijl ze fietsen.""Als overheid hebben wij ook al enkele keren voorgesteld om van een schoolomgeving een schoolstraat te maken. Bij het begin en op het einde van de schooldag sluiten we de straat een tijdje af voor gemotoriseerd verkeer. Alleen te voet of per fiets kan je dan de straat in. Dat zorgt voor rust aan de schoolpoort en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De schoolstraat is zeker geen pestmaatregel, want de verkeersveiligheid staat altijd centraal. Vreemd genoeg kan dit voorstel op niet veel bijval rekenen van scholen en van ouderverenigingen. Geen enkele school staat te springen om een schoolstraat in hun schoolomgeving te hebben. Nochtans is dit koudwatervrees, want zoals een ouder van schoolgaande kinderen in een andere stad getuigt, is het pas als je de rust in de schoolstraat ervaart, dat je beseft hoe absurd de verkeerssituatie voordien was. Eigenlijk is dit een minimale ingreep met gigantisch veel impact.""Onze politie heeft uiteraard ook oog voor de verkeersproblematiek aan de scholen en controleert iedere dag. Het is een topprioriteit voor hen. In september werden zowel fietsers als automobilisten nog vaak preventief verwittigd, maar vanaf oktober verdwijnt de preventie en wordt er onmiddellijk geverbaliseerd.""Verkeersveiligheid aan de schoolpoorten is een prioriteit voor ons en zal dat altijd blijven", bevestigt commissaris Carl Vyncke van de politiezone RIHO. "Het klopt dat er in september ook preventie-eenheden op pad waren om te sensibiliseren, maar onze verkeerseenheden waren eveneens al uitgebreid aanwezig aan schoolomgevingen in september en die werken onmiddellijk repressief als de verkeersregels niet nageleefd worden. Wij zetten vooral in op het respecteren van de zone 30, het correcte parkeergedrag en verkeersovertredingen in de onmiddellijke schoolomgeving."Ook in de fietsstraat aan de Burgerschool wordt er vaak gecontroleerd. "Blijkbaar hebben veel mensen problemen om zich daar aan de regels te houden. Die zijn nochtans zeer duidelijk: fietsers mogen de volledige breedte van hun rijstrook gebruiken, de snelheid mag nooit hoger zijn dan 30 kilometer per uur en gemotoriseerd verkeer mag fietsers nooit inhalen. Tussen 1 januari en 1 oktober hebben we twaalf inbreuken vastgesteld in de Kattenstraat. Dat lijkt niet veel, maar wanneer men een uniform ziet in de straat, gedraagt men zich meestal perfect. We kunnen natuurlijk niet altijd politiemensen in burger inzetten. Het is een bezorgdheid die we blijven opvolgen."