Roeselaars stadscentrum komt onder druk te staan

Schepen Nathalie Muylle aan de Ronde Kom. Dit gebied krijgt misschien een heel andere invulling. (Foto SB) © (Foto SB)
Peter Soete

Schepen Nathalie Muylle pakt uit met een ambitieus plan om de vele op stapel staande bouwprojecten in de stad een beetje te sturen. Zowel aan de Ronde Kom, op het Hof van ‘t Henneken en de nieuwe invulling van de Spillebad-site wil men een globaal plan voor de hele wijk met duidelijke en afdwingbare voorschriften. Op die manier wil de stad een wildgroei aan appartementen tegengaan.

“We spreken over twee verschillende zaken”, begint Nathalie Muylle, schepen van ruimtelijke planning en vergunningenbeleid. “Enerzijds zijn er sites zoals aan de Ronde Kom en ‘t Hof van ‘t Henneken die in de toekomst wellicht een andere en nieuwe woonzone zullen worden en anderzijds is er de herbestemming van het Spillebad die zich zeer snel aandient.”

“Als stadsbestuur hebben we nu al twee studiebureaus aangesteld die tegen eind 2019 klaar moeten zijn met een oefening waarmee de volgende bestuursploeg aan de slag kan. De druk op het stadscentrum wordt steeds groter: iedereen wil bouwen binnen de kleine ring. De vraag naar kleine appartementsblokken explodeert en wij willen beleidsinstrumenten waarmee we onze visie kunnen sturen. Wij willen nu al vastleggen waar er groen komt in de stad, waar fietsers en voetgangers hun plaats krijgen en bij uitbreiding alle mobiliteit, waar er kan gebouwd worden en op welke manier dit moet gebeuren. En we willen die beleidsinstrumenten dwingend maken.”

“Het gebied rond de Ronde Kom is daar een mooi voorbeeld van. De gebouwen van Van Marcke staan leeg, er is het gegeven dat de belastingen niet altijd daar in Roeselare blijven, dat Ter Berken verkocht en misschien afgebroken wordt. Er komt daar een enorm grondpotentieel vrij en voor die hele site willen wij een plan hebben. Wat er mag gebouwd worden en hoe hoog men kan bouwen, hoe men de mobiliteit wil organiseren. Moet men bijvoorbeeld nog doorgaand verkeer toelaten of kijken we om de straten naar de Ronde Kom af te sluiten ? Kan de Ronde Kom een groen belevingspunt worden met ligweide, ligzetels en wandelpad ?”

“Idem met het Hof van ‘t Henneken. Dat is een wijk met veel laagbouw met een klooster, een woonzorgcentrum, een school. We moeten nu al durven denken hoe bouwen in de toekomst daar moet gebeuren.”

Kunstsite De Spil

“De herbestemming van het Spillebad is geen verre toekomst. Vanaf augustus staat het oude zwembad leeg. We moeten ook nadenken wat er met het vroegere Sint-Vedastus gebeurt. Dat gebouw is compleet op en grondig renoveren of afbreken lijken de enige opties. Waarom zouden we dan niet denken aan een volledige kunstsite vanaf de rotonde tot aan CC De Spil waar de stedelijke academie een onderkomen krijgt in nieuwe gebouwen ? En dat kan voor mij zeker een combinatie zijn van privé-woningen en gemeenschapsgronden met veel groenzones en ondergronds parkeren in een nieuwe randparking. De academie weet dat de stad op zoek is naar een nieuwe locatie en in het voorjaar van 2020 moet er een nieuw RUP voor de Spil en omgeving zijn. Maar zoals eerder gezegd, dit wordt werk voor het nieuwe stadsbestuur.”

“We hebben een breder kader nodig voor ons stadscentrum want dat komt meer en meer onder druk. We zien dat trouwens in alle steden. Door die oefening willen we de beeldkwaliteit in de stad behouden. We behouden waardevol bouwkundig erfgoed en de hedendaagse architectuur die er komt, moet het erfgoed van de toekomst kunnen worden. Dat is een belangrijke opdracht: zorgen voor een mooie stadsontwikkeling met veel levenskwaliteit.”

Groenere stad

In de nieuwe stadsontwikkeling zal groen een belangrijke rol spelen. Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen) weet er alles over. “De algemene principes van het Groenplan zijn reeds goedgekeurd en de visietekst over de ringwegen en invalswegen rond en naar Roeselare zal volgen. Hier stellen we ons ook de vraag hoe we die verder kunnen vergroenen. En ten derde kijken we naar alle ruimte tussen de kleine en grote ring en naar de wijken hoe we daar kunnen inzetten op meer groen. Dat kan bijvoorbeeld door het versterken of uitbreiden van bestaande parken of door het aanleggen van nieuwe parken of groenzones.” (PS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.