Roeselaars Liefhebbers Verbond bestaat halve eeuw

(Foto Jos)
Peter Soete

In juni vierde het Roeselaars Liefhebbers Verbond na de algemene vergadering met alle afgevaardigden van de 42 ploegen. Afgelopen week volgde de officiële huldiging op het Roeselaarse stadhuis. Huidig RLV-voorzitter Hendrik Roelens blikt samen met ons terug op een halve eeuw liefhebbersvoetbal.

“Uiteraard zijn veel pioniers uit de eerste dagen er niet meer bij”, kijkt Hendrik Roelens even achterom. “Naar hen gaan vandaag ook onze dankbare gedachten. Zij hebben er mee voor gezorgd, met vallen en opstaan en met veel enthousiasme en hardnekkigheid, dat het RLV werd opgebouwd en ook vandaag nog een bloeiende voetbalvereniging is. Het Roeselaars Liefhebbers Verbond werd een voetbalentiteit die in de omgeving van Roeselare heel wat heeft bijgedragen om het ontspanningsleven te verruimen. Ze heeft niet alleen de jeugd maar ook de oudgedienden bij de Bond gezondheid bijgebracht, vriendschapsbanden gesmeed en hechte kameraadschap gekweekt. Veel voetballers en supporters keken en kijken nog altijd uit naar hun wekelijkse voetbalwedstrijd waar ontspanning en vrienden ontmoeten centraal staat.”

De beginjaren

“Het RLV werd gestart in 1966-1967 met de Meerlaanshotters en nog zes andere ploegen: Schiervelde, Siberië, Colibri, Trompette, Rob Star en Anex uit Tielt. Er werd gespeeld op vijf voetbalvelden in Roeselare en omgeving: het Stadion in de Spanjestraat, Sint-Idesbald, Schiervelde, Beveren en op Watewy. Het lidgeld per ploeg bedroeg 15 Belgische Franken of zo’n 40 eurocent. Een jaar later waren er negen ploegen want Debaillie en The Rangers sloten zich aan. In het seizoen 1970 -71 waren er vijftien ploegen in het verbond en moest iedere ploeg zorgen voor zijn eigen scheidsrechter.”

“We kampen met een tekort aan voetbalterreinen in Roeselare”

“Robert Geldhof was de eerste voorzitter en zijn secretaris en tevens grote bezieler van het RLV, was Hubert Coppens. In 1983 nam ik de voorzitterssjerp over en dat ben ik nog steeds. Ik heb dus ook al bijna 35 jaar als RLV-voorzitter op de teller. We hebben dan ook beslist om van het RLV een vzw te maken. Jurist Geert Messiaen heeft ons daar uitstekend bijgestaan. Dat was ook het ogenblik dat wij de Weekbode-journalisten Roger Depestel en Emiel Ramoudt raadpleegden samen met hun directeur Eddy Brouckaert. Wij kregen de belofte dat er wekelijks een pagina verslaggeving en foto’s zou voorzien worden voor het RLV. Intussen bleef het RLV groeien en hadden we al twee reeksen op zaterdag en vier competitiereeksen op zondag waarvan twee veteranenreeksen. Iedere competitiereeks had bovendien een eigen sponsor.”

Veel vrijwilligers

“Dankzij de steun van veel vrijwilligers die het RLV een warm hart toedragen, bestaat onze vereniging nog steeds. Denk maar aan de clubverantwoordelijken, café-uitbaters, bedrijven, terreineigenaars en de stad Roeselare die ons al die tijd hebben geholpen. Maar toch wil ik enkele mensen speciaal bedanken die veel hebben gedaan voor onze vereniging. Dan denk ik in de eerste plaats aan Joseph Defraeye en sportschepen en later burgemeester Albert Biesbrouck maar ook Alain Vandoorne, Carlos Patteeuw, Roland Sclabi, Omer Goethals, Frans Demeyer, Daniël Demeulemeester en Marcel Swaenepoel om er enkele te noemen.”

“Uiteraard mag ik de huidige bestuursploeg niet vergeten die bestaat uit Geert Messiaen, Frans en Addy Vanbesien, Danny Cracco, Alain Valcke, Yvan Dugardein en mezelf. De huidige competitie is gestart met 42 ploegen in drie reeksen. We kunnen rekenen op een team van 25 scheidsrechters om alles in goede banen te leiden. Wij voorzien voor onze refs drie keer per jaar een vergadering waar alle reglementen worden overlopen en besproken.”

Tekort aan terreinen

“Maar het RLV heeft ook problemen. We kampen met een tekort aan voetbalterreinen in Roeselare. De voetbalterreinen van Sint-Idesbald, Onze Kinderen, De Zoete Pinte en het Stadion Spanjestraat hebben een andere bestemming gekregen.”

“In Roeselare houden we alleen de terreinen van Rumbeke en het Kerelsplein over. Dat maakt dat onze Roeselaarse teams in Pittem, Staden, Kortemark, Ingelmunster of Gits moeten gaan spelen. Dat is natuurlijk moeilijk om op die manier Roeselaarse ploegen aan te sluiten. Op die manier verliezen wij als vereniging ook subsidies wat natuurlijk jammer is. Daarom durven wij met aandrang vragen of het stadsbestuur ons geen helpende hand kan reiken in deze problematiek.”

(PS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.