Roel Vandermeeren werd geboren in Hasselt en verwierf er een masterdiploma schilderkunst aan de plaatselijke PXL-MAD. Vandaag woont en werkt hij in Brugge. Dat is te danken aan meesterbeeldhouwer Jan De Cock. Van diens atelier, The Bruges Art Institute, is hij de eerste leerling.
...

Roel Vandermeeren werd geboren in Hasselt en verwierf er een masterdiploma schilderkunst aan de plaatselijke PXL-MAD. Vandaag woont en werkt hij in Brugge. Dat is te danken aan meesterbeeldhouwer Jan De Cock. Van diens atelier, The Bruges Art Institute, is hij de eerste leerling. "Midden juli vorig jaar heb ik hier Jan voor het eerst gesproken", vertelt Roel Vandermeeren. "Meteen bleek dat we conceptuele raakvlakken delen. Jan is in staat om op de meest uiteenlopende manieren een knap kunstwerk te maken.""De drang om mezelf als schilder ook telkens opnieuw heruit te vinden, is een artistieke zienswijze die ik met hem deel. Ik weiger me immers vast te hechten aan een bepaalde stijl of een rechtlijnig parcours."Voor PLATFORM creëerde Vandermeeren de tentoonstelling 'Sea Dweller: STOP WATCH'. Hiervoor liet hij zich inspireren door ... het preekgestoelte. "Door van Bilzen te verhuizen naar Brugge ben ik vandaag beïnvloed door andere visuele prikkels. De variaties van reflecties en rimpels van het hier aanwezige water vormden een nieuwe bron van inspiratie", licht Roel Vandermeeren toe. "Ik heb hier ook de kerken bezocht en het idee van een priester die predikt voor zijn toehoorders, vond ik bijzonder interessant. De architecturale elementen die in een preekgestoelte aanwezig zijn, ben ik gaan hergebruiken, net als de vogel in de vorm van een duif die in het klankbord verweven zit. Ik kom er tot een nieuwe, mature beeldtaal mee."Met zijn kunst wil Vandermeeren voor de kijker verschillende interpretaties openlaten. Dat zal je ook merken als je zijn PLATFORM-expo bezoekt. "Het paviljoen is opgedeeld in twee open ruimtes", vertelt de kunstenaar. "In de eerste lokaliteit, die driehoekig van aard is, probeer ik een zeer dynamisch gevoel te evoceren. Dit in tegenstelling tot de tweede plek, een soort tunnel die een rustgevend effect zou moeten opwekken. De aanwezige glaspartijen in het paviljoen zorgen ervoor dat zowel het kunstwerk als de fysieke wereld een kijkraam zijn, je gaat ze haast met elkaar vergelijken.""Naast schilderijen, presenteer ik collages en assemblages die ik op een uiterst precieze manier geordend heb. Deze dekken elkaar af waardoor er een mysterie hierachter schuilt. Ze appelleren aan de vergetelheid, en vormen een afspiegeling van de vluchtigheid van onze mediamaatschappij: de mooie dingen worden in het daglicht geplaatst, de minder fraaie weggemoffeld.""Vandaar ook de titel van mijn expo 'Sea Dweller: STOP WATCH'." PLATFORM #1: Roel Vandermeeren met 'Sea Dweller: STOP WATCH' valt van vrijdag 10 tot en met zondag 19 juli, van dinsdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur, te bezichtigen. Gratis toegang.