"Het Rode Kruis kende de afgelopen jaren een sterke groei", vertelt Pauline Deprez, vrijwilliger bij de jeugdafdeling en de hulpdienst. "De groep werd aangevuld en er kwamen steeds meer jonge vrijwilligers het team versterken. Er werd ons gevraagd iets extra's aan te bieden en dit vooral naar de jeugd toe. In het verleden bestond er een dergelijke jeugdwerking, maar die doofde uit. Omdat nu opnieuw heel wat jongeren interesse tonen in het Rode Kruis, kunnen we weer met een jeugdwerking starten. De bestaande taken zoals de hulpdienst, de bloedgeving en de vorming blijven bestaan, m...

"Het Rode Kruis kende de afgelopen jaren een sterke groei", vertelt Pauline Deprez, vrijwilliger bij de jeugdafdeling en de hulpdienst. "De groep werd aangevuld en er kwamen steeds meer jonge vrijwilligers het team versterken. Er werd ons gevraagd iets extra's aan te bieden en dit vooral naar de jeugd toe. In het verleden bestond er een dergelijke jeugdwerking, maar die doofde uit. Omdat nu opnieuw heel wat jongeren interesse tonen in het Rode Kruis, kunnen we weer met een jeugdwerking starten. De bestaande taken zoals de hulpdienst, de bloedgeving en de vorming blijven bestaan, maar daarbij komt nu het Jeugd Rode Kruis of JRK."De jeugdafdeling richt zich tot kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar of van het eerste leerjaar tot en met het vierde middelbaar. "Er zijn twee takken binnen de jeugdwerking. Enerzijds zijn er de EHBO-initiaties en EHBO-cursussen. Op een speelse manier worden de basistechnieken uit de eerste hulp aangeleerd. Dat gaat van het verzorgen van een bloedneus tot wat te doen bij een flauwte of een botbreuk. De basis van eerste hulp wordt aangeleerd en we werken niet met saaie theorielessen, maar gaan over tot boeiende praktijkmomenten. Daarnaast hebben we nog de 'Open Jeugdbeweging'. Dit is heel laagdrempelig en er wordt geen lidgeld betaald. Er is geen verplicht uniform en we houden bij elke activiteit de waarden van het Rode Kruis in het achterhoofd. Op provinciaal niveau draait dat prima. De kinderen en jongeren maken ook kennis met de andere werkvelden van het Rode Kruis. We willen de Rode Kruisgedachte bij jongeren verspreiden en hen warm maken voor onze organisatie.""In afwachting van onze echte start hebben we de afgelopen maanden enkele opruimacties gehouden in de gemeente. We werkten nauw samen met de Mooimakers en de milieudienst. We zijn geen klimaatbrossers, maar milieudoeners. We houden van een propere gemeente en hebben respect voor onze gemeente. In het najaar gaan we van start met de EHBO-initiaties, op zaterdagen 19 oktober en 16 november en op zondag 17 november. We werken per leeftijdsgroep, met een totaal van vijf groepen, en geven lessen op maat van de jongeren. Per leeftijdsgroep duurt de sessie twee tot drie uur.""Begin volgend jaar starten we met een Open Jeugdbeweging. Ons allereerste eetfestijn zal plaatsvinden op zaterdag 12 oktober in De Verrekijker in Wingene. Een ticket kost 10 euro voor volwassenen, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 8 euro. We kenden alvast een heel mooie start en breien daar een vervolg aan. In het voorjaar van volgend jaar trekken we samen op kamp. Wie lid is van de jeugdwerking kan nadien automatisch doorstromen naar de traditionele afdeling van het Rode Kruis. De cursussen sluiten voor een stuk aan bij de kennis die ze opdeden binnen de jeugdwerking", besluit Pauline.(NS)