Rode Kruis Waregem-Anzegem trekt aan de bel: “Help ons, zodat wij kunnen blijven helpen”

Het afdelingscomité met Isabelle Bouckaert, Nicole Devriendt, Lieven Nuyttens, Nico Geneyn, Driek Struyve, Carmen De Mey. Ontbreken op de foto: Sarah Nolf en Virginie Hoornaert. © PPW
Redactie KW

Vrijwilligers van het Rode Kruis streden de afgelopen maanden onophoudelijk mee in de strijd tegen corona. Nu het leven stilaan zijn normale vorm terug aanneemt, is het tijd om hen iets terug te geven, klinkt het bij de hulporganisatie.

“Onze lokale steunactie in Waregem werd vorig jaar gelanceerd na het wegvallen van de stickerverkoop”, vertelt voorzitter Isabelle Bouckaert . “Omdat we met de steunactie veel meer inwoners van Waregem bereiken en er ook veel positieve reacties op kwamen, hebben we beslist om deze dit jaar opnieuw te organiseren. In Anzegem herhalen we onze jaarlijkse actie in november.”

Zelfbedruipend

“De lokale afdeling staat volledig zelf in voor de aankoop van medisch materiaal, interventiekledij en voertuigen zoals ziekenwagens en interventiewagens”, verduidelijkt Isabelle. “Zo kochten wij dit jaar een nieuwe ziekenwagen aan om professionele hulp en niet-dringend liggend ziekenvervoer te kunnen blijven garanderen. Daarnaast voorzien wij ook in gratis opleiding eerste hulp voor de bevolking en opleidingen en bijscholingen voor onze vrijwilligers. Het hoeft geen uitleg dat dat alles samen een serieus kostenplaatje met zich meebrengt. Wie voor een evenement het Rode Kruis inschakelt, betaalt daarom dan ook een bijdrage voor inzet van deze middelen.

De lokale afdeling staat zelf in voor de aankoop van medisch materiaal, interventiekledij…

Onze vrijwilligers zetten zich echter steeds belangeloos in. Zowel voor hen als voor de bevolking willen we om die reden voorzien in het beste materiaal voor eerste hulp en medische verzorging.” Corona zorgde voor een heel andere invulling van de werking. Zo bood het Rode Kruis ondersteuning in woonzorgcentra, aan de dienst 112 voor vervoer van covidpatiënten en aan het onderwijs voor sneltesten. Sinds dit jaar komen ook de reguliere hulpacties opnieuw op gang en vind je de hulporganisatie tegenwoordig weer terug op vele evenementen in Waregem en Anzegem. Ook de cursus eerste hulp kan opnieuw georganiseerd worden. “Door de lokale Rode Kruisafdeling een financieel duwtje in de rug te geven, investeren de lokale inwoners eigenlijk ook in zichzelf. De kans dat iemand het Rode Kruis ooit nodig heeft, is groot. En dan wil je professioneel en snel geholpen kunnen worden”, besluit Bouckaert. “Help ons, zodat wij kunnen blijven helpen in jouw buurt. Wie steun wil bieden, kan een bijdrage storten op het nummer BE85 7360 6775 8406 met mededeling lokale steunactie. Vanaf 40 euro ontvang je een attest.” (PPW)

Info: www.rodekruis.be/waregem-anzegem, 0475 36 12 39 en voorzitter@waregem-anzegem.rodekruis.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.