De grondwerken voor het plaatsen van twee grote waterputten rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort-Stad startten vorig jaar in oktober. Zoals bij dergelijk werkzaamheden in de buurt van historische sites gebruikelijk is, gaat eerst een team van archeologen van het onderzoeksbureau BAAC Vlaanderen aan de slag. Dat werkt in opdracht van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed en doet het veldwerk. Onroerend Erfgoed buigt zich dan over het verder onderzoek.
...

De grondwerken voor het plaatsen van twee grote waterputten rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort-Stad startten vorig jaar in oktober. Zoals bij dergelijk werkzaamheden in de buurt van historische sites gebruikelijk is, gaat eerst een team van archeologen van het onderzoeksbureau BAAC Vlaanderen aan de slag. Dat werkt in opdracht van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed en doet het veldwerk. Onroerend Erfgoed buigt zich dan over het verder onderzoek. En dat intense onderzoek leverde verrassende resultaten op. "Het was vroeger de gewoonte dat er begraven werd bij de kerk, maar wat wij meteen vonden, was toch eerder uitzonderlijk", legde archeoloog Thomas Pieters van BAAC toen uit. "Op amper een halve meter diepte vonden we een skelet van 200 tot 400 jaar oud. Heel vreemd als je weet dat tijdens WO I de kerk volledig plat werd gebombardeerd en er daarna rond de kerk een park kwam. En toen werd er niets gevonden. Binnen de kortste keren vonden we nu op een terrein van amper 13 op 7 meter en anderhalve meter diep 98 skeletten", merkte Thomas op. Na het nodige studiewerk keert alles terug naar Nieuwpoort. De losse beenderen komen in een knekelput terecht en de skeletten zullen lokaal herbegraven worden.En dat aantal liep op tot 270 exemplaren. "Niemand had kunnen denken dat er zoveel begravingen op zo'n kleine oppervlakte waren", voegt schepen van Kerkfabrieken Kris Vandecasteele (CD&V) eraan toe. De kosten voor de opgravingen vallen ten laste van het Agentschap Onroerend Goed. Volgens de archeologen dateren de graven van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw en schetsen ze een bijzonder interessant beeld van de historische bevolking van onze stad. Hierover zullen geïnteresseerden echter alles te weten komen tijdens een lezing van archeologen Thomas Pieters en Charlotte Verhaeghe op 24 maart om 19 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. De toegang is gratis", zegt Vandecasteele (deze lezing zal waarschijnlijk afgelast worden door corona-maatregelen, red.)Nu de opgravingen en het onderzoek daarrond hun einde naderen, zullen de geplande rioleringswerken wellicht begin april kunnen aanvatten. "Die hebben tot doel om het hemelwater van het dak van de kerk op te vangen. Er is nu nogal wat dakafvoer niet aangesloten en zelfs onderbroken waardoor het water in de kerkmuren kan binnendringen. Als het werk af is, zullen de muren kunnen uitdrogen en kunnen we het opgevangen water hergebruiken. Daarvoor worden aan de voorzijde van de kerk twee nieuwe regenwaterputten van 20.000 liter geplaatst."Aan de kant van de Willem Deroolaan zal de bestaande regenwaterput hergebruikt worden. "Aan beide putten komt een aftakpunt en bij de overloop komen er infiltratiemogelijkheden. De werken moesten normaal eind december afgerond zijn, maar de archeologische vondsten hebben daar anders over beslist", voegt de schepen eraan toe. (DVL)