De riolering vanuit het Gryspeerdts Hof wordt aangesloten naar de rotonde. Zo wordt de verbinding gemaakt van de afvoer van het overtollige regenwater naar het bufferbekken ter hoogte van de tunnel aan de spoorweg.
...

De riolering vanuit het Gryspeerdts Hof wordt aangesloten naar de rotonde. Zo wordt de verbinding gemaakt van de afvoer van het overtollige regenwater naar het bufferbekken ter hoogte van de tunnel aan de spoorweg.In 2021 volgen de riolerings- en wegeniswerken in de Brugsesteenweg zelf tot aan de Waterdam. Het einde van alle werken is voorzien tegen september 2021.In opdracht van Aquafinworden volgende maatregelen genomen:- de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met grote bufferriolen- de afkoppeling van regenwater op privaat domein- de verbinding van de Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens SpoorweglaanIn opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt de weg nadien heringericht, met de focus op veiligheid voor fietsers en voetgangers. Na de uitvoering van de werken zal AWV de gewestweg overdragen aan de stad. "De werken kaderen binnen onze Velodroom #VANRSL. We hebben bij de heraanleg extra aandacht voor fietsers. Aan weerszijden van de Brugsesteenweg wordt een fietspad aangelegd. Dit wordt een grote verbetering, want de huidige fietspaden liggen er in slechte staat bij en zijn te smal", aldus schepen Griet Coppé.Andere elementen in de heraanleg zijn:- een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer met een aparte busstrook- een nieuw wegdek met veilige oversteken voor voetgangers- extra aanplant van bomenTijdens de werken zal het verkeer richting centrum steeds mogelijk blijven. Verkeer komende vanuit het centrum moet een omleiding volgen. Handelaars blijven bereikbaar. Tussen de rotonde en de Noordlaan blijven de parkeerplaatsen aan weerszijden beschikbaar.