Na 16 jaar is Rik Sagaert (84) door Jan Vandecasteele opgevolgd als voorzitter van de Brugse Seniorenadviesraad (SAR). "Ik mis die betrokkenheid meer dan ik op voorhand gedacht had", bekent de voormalige godsdienstleraar aan het Instituut voor Voeding en later onderdirecteur in het VHSI in Brugge. Al wordt het gemis aan debatten in de SAR thuis in de Spoorwegstraat in Sint-Michiels ruimschoots gecompenseerd door de vinnige kwinkslagen van zijn echtgenote Griet Sintobin, voormalige lerares, organist én feministe. Terwijl Rik als past-voorzitter diplomatisch probeert te schipperen rondom heikele punten, is ACW'ster Griet bij wijlen erg vurig in haar sociale eisen voor de senioren en de zwakkeren in onze samenleving.
...