Rik (45) is oorspronkelijk uit Pittem afkomstig, de vertrouwde thuisbasis van zijn ouders Daniël Cloet en Noëlla De Smet.
...

Rik (45) is oorspronkelijk uit Pittem afkomstig, de vertrouwde thuisbasis van zijn ouders Daniël Cloet en Noëlla De Smet."Samen met mijn broer Frank en twee zussen Ann en Hilde bracht ik mijn jeugd door op het ouderlijke tuinbouwbedrijf", aldus Rik. "Papa teelde witloof en groene asperges, is voorzitter geweest van de REO-veiling en bekleedde voor CD&V vele jaren het ambt van eerste schepen in Pittem."Rik besloot priester te worden en werd gewijd op 2 juli 2000, straks 20 jaar geleden. Hij behaalde het masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (optie onderwijsbeleid) en startte op 1 september 2003 als leraar aan het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut (college). "Ik heb mijn onderwijsopdracht lang gecombineerd met enkele uren als stafmedewerker van IJD Brugge, de jeugddienst van het bisdom. Zo organiseerde ik onder meer pelgrimstochten voor jongeren vanaf 16 jaar. In 2011 zette ik daar een punt achter. Op school geef ik godsdienst en engageer me in de pastoraal-culturele werkgroepen Medium voor de tweede graad en Negen voor de derde graad. Ik ben ook lid van de pedagogische raad, ontferm me over de website van het college en ben Smartschool-verantwoordelijke. Daarnaast ben ik nog voorzitter van de schoolraad van BLO De Torretjes."Als priester voelt Rik zich sterk verbonden met de nieuwe liturgische gemeenschap De Lier in Brugge, met vieringen op zondag. Voorts zegent hij huwelijken in, doopt kinderen en neemt geregeld vervangingsopdrachten op parochies op zich.Hij combineert dat alles met een aantal vrijwillige engagementen. Zo is hij medeoprichter van de vzw Banglabari (inzet voor de bevolking van Bangladesh), proost van KSA 's Gravenwinkel en erkende voogd van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Hij zwemt en fietst ook graag en doet aan fotografie, video en licht- en projectietechniek. En op school, waar hij woont, draagt hij mee zorg voor de collega's priesters uit de streek die er 's middags komen eten."Ik hoop als adjunct-directeur samen met directeur Martine De Zutter het korps te kunnen blijven motiveren en uitdagen om degelijk onderwijs te bieden", zegt hij. "Kennis en vaardigheden doorgeven binnen een mensvisie gestoeld op engagement. Zo bereiden we onze leerlingen voor op het hoger onderwijs, op maatschappelijke verantwoordelijkheid en op een gelukkig en zinvol persoonlijk leven. Ik word er blij van als ik zie hoe jongeren groeien, hun weg vinden en mooie mensen worden.""Ik zou graag een bezield leiderschap tonen. Met warme interesse voor de talenten van de leerlingen, maar ook voor wat minder goed gaat en extra zorg vraagt. En met een motiverende stijl naar de collega's toe, met wie we samen school maken."