De volledige aangifte kan vanaf 1 juni in het gemeentehuis of stadhuis van een van deze gemeenten. "Het gaat hier om administratieve vereenvoudiging", aldus Carine Dewaele (CD&V), burgemeester van Lendelede. "De persoon in kwestie zal nog naar één plaats moeten gaan. Nu moet zij of hij ook nog naar het politiekantoor.
...

De volledige aangifte kan vanaf 1 juni in het gemeentehuis of stadhuis van een van deze gemeenten. "Het gaat hier om administratieve vereenvoudiging", aldus Carine Dewaele (CD&V), burgemeester van Lendelede. "De persoon in kwestie zal nog naar één plaats moeten gaan. Nu moet zij of hij ook nog naar het politiekantoor."Die stap wordt overgeslagen omdat de gemeentelijke of stadsdienst de aangifte van verlies volledig kan afhandelen. Bij een aangifte van diefstal zal de stad of gemeente de aangifte doorsturen naar de politie, die dan een pv zal opstellen."De Kuurnse burgemeester Francis Benoit (CD&V) stelt dat er in politiezone Vlas jaarlijks 3.500 inwoners hun reispas, identiteitskaart of rijbewijs verliezen. "Dat zijn dus 3.500 verplaatsingen gespaard door deze maatregel. Stel dat elke aangifte bij de politie een kwartier kost, dan zal er bij de politie een pak tijd vrijkomen op op het terrein aanwezig te zijn." Bij 15 minuten per afspraak zou het gaan om 875 uur.Politiezone Vlas, Kortrijk, Kuurne en Lendelede hebben met de invoering van dit systeem een Belgische primeur te pakken. "Geen enkele zone of gemeente of stad combineert de aangiftes van diefstal en verlies", aldus de Kortrijkse schepen Arne Vandendriessche (Open VLD). "We geven het voorbeeld."Let wel, de te volgen procedures zijn voor een reispas en identiteitskaart enerzijds en een rijbewijs anderzijds anders. Vincent Van Quickenborne (Open VLD), burgemeester van Kortrijk: "Wie zijn ID of reispas verloren of gestolen is, belt eerst naar DOC STOP (0800 2123 2123). Daarna wordt je kaart of pas geblokkeerd. Daarna ga je langs bij je gemeente- of stadhuis om aangifte te doen.""Ben je je rijbewijs verloren, dan is bellen naar DOC STOP niet nodig. Een afspraak maken om aangifte te doen is voldoende."De nieuwe maatregel gaat in op 1 juni. Alle info is terug te vinden op de website van Kortrijk, Kuurne en Lendelede.