Het bleef gelukkig zonder regen voor deze speciale Reveil, waarvoor veel pers present gaf. Er werden vier verhalen uit de dierenwereld voorgelezen en twee muzikanten beg...

Het bleef gelukkig zonder regen voor deze speciale Reveil, waarvoor veel pers present gaf. Er werden vier verhalen uit de dierenwereld voorgelezen en twee muzikanten begeleidden de teksten.'Verlies van een geliefde' was de rode draad door het geheel. De vertelde gevoelens waren best door kinderen te begrijpen. De elementen uit de natuur vormden een passende aanvulling. De reacties van dieren na de dood van een soortgenoot werden keurig verwoord.Deze Reveil werd keurig in elkaar gestoken met medewerking van verenigingen en de plaatselijke school. De kinderen kregen een plaats dicht bij de vertelster en probeerden naar best vermogen vier verhalen aandachtig te zijn.Ook op de begraafplaats in het centrum van Deerlijk was er Reveil. Een programma met o..m. teksten voorgelezen door Claude Croes. Martijn Verhelst en José Vandenbroucke.(MV)