Het bleef gelukkig zonder regen voor deze speciale Reveil, waarvoor veel pers present gaf. Er werden vier verhalen uit de dierenwereld voorgelezen en twee muzikanten beg...