"Alles wat we doen staat in het teken van re-integratie in maatschappij en op de arbeidsmarkt, zowel de reguliere arbeidsmarkt als maatwerk", verduidelijkt directeur Hilde Vens. Volwassenen vanaf 16 jaar met een psychische kwetsbaarheid vinden moeilijk hun weg in onze veeleisende maatschappij van vandaag. Maar ze willen gewoon mens zijn in plaats van patiënt. Ze willen weer meetellen waar dit kan."
...

"Alles wat we doen staat in het teken van re-integratie in maatschappij en op de arbeidsmarkt, zowel de reguliere arbeidsmarkt als maatwerk", verduidelijkt directeur Hilde Vens. Volwassenen vanaf 16 jaar met een psychische kwetsbaarheid vinden moeilijk hun weg in onze veeleisende maatschappij van vandaag. Maar ze willen gewoon mens zijn in plaats van patiënt. Ze willen weer meetellen waar dit kan."Je leert er opnieuw te geloven in je eigen kunnen, opnieuw initiatief op te nemen in de thuissituatie en bij uitbreiding in de maatschappij. "Men verkiest vandaag waar mogelijk voor ambulante hulp of hulp in de thuisomgeving boven residentiële opname" verduidelijkt de directeur."Elke deelnemer bij TOV is verplicht om in halve en/of hele dagen minimum 18 uren per week de thematische ateliers te volgen", vertelt gastvrouw Hilde. "Dat zijn koken en huishouden, crea en decoratie, klussen en groenonderhoud, time-management, floormanagement, maatschappelijke oriëntatie en sociale vaardigheden, relaxatie en lichaamsbeweging, themasessies met de psychologen en een reeks 'van talenten naar werk'.""We ondersteunen de deelnemers door individuele begeleiding, groepsgesprekken en vaardigheidstraining in diverse levensdomeinen zoals wonen, relaties, zingeving, vrije tijd,... én ook werk om uiteindelijk tot een hoopvoller, zelfredzamer en kwalitatiever leven te komen", vat ze de doelstelling van het centrum treffend samen. De deelnemers gaan tijdens hun traject ook als vrijwilliger aan de slag in Rumbeke en wijde omgeving. "Momenteel zijn er een 20-tal partners waar dat mogelijk is", verduidelijkt Hilde. De meeste er van waren vertegenwoordigd op het feestelijke event naar aanleiding van de derde verjaardag en werden hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid en begeleiding van de deelnemers.Ze allemaal opsommen is van het goede te veel maar we vermelden graag de Rumbeekse en Roeselaarse instellingen waar dat mogelijk is: wzc Sint-Henricus en De Hovenier, PVT Valckeburg, Onze Kinderen, dierenasiel Blauw Kruis, Open School, Huis in de Stad, Steunpunt vluchtelingen Elim, De Tovertuin, Oxfam wereldwinkel, Buur en Co en De Spil.Directeur Cindy Dekein van wzc De Hovenier, was de spreekbuis van die verschillende organisaties die kansen op vrijwilligerswerk aanbieden. Ze was vol lof over de samenwerking, ook bijzonder tevreden over degenen die in haar woonzorgcentrum een vrijwilligerstaak vervuld hebben en nog vervullen. Ze vond de getuigenissen bijzonder moedig en vroeg met nadruk om 'TOV' steeds als 'TOF' uit te spreken.Ze verwoordde het kernachtig: "Mensen die door een huisarts, psychiater, psycholoog, psychiatrische instelling of andere zorgverstrekkers en soms ook door de VDAB doorverwezen worden naar het centrum in de Kloosterstraat zijn op een of andere manier van de rails geraakt, zijn structuur in hun leven kwijt en krijgen door voornamelijk zelfdiscipline en aangepaste begeleiding de mogelijkheid om terug op het goede spoor te komen."In een van de zalen hangt een mooie en erg toepasselijke oneliner: "Herstellen doe jezelf... maar niet alleen", dat vat perfect samen wat het revalidatiecentrum met een klein disciplinair team van zeven fulltime equivalenten dagelijks doet. Directeur Hilde Vens was bijzonder trots over haar team en heeft hen een voor een voorgesteld. Ze was vooral opgetogen over hun expertise en hun positieve ingesteldheid.Het slotwoord was voor gedelegeerd bestuurder van de VDAB Fons Leroy. Hij sprak vanuit zijn jarenlange ervaring in het toeleiden van mensen naar werk en brak een lans voor een kansen-rijk activeringsbeleid dat vertrekt vanuit talent-management. "Teveel cv's verdwijnen direct in de vuilnismand wanneer blijkt dat er teveel gaten inzitten", vertelde FonsLeroy. De zogenoemde verloren jaren - door duizend en één redenen - waar er geen werkervaring bijstaat.Hij riep de werkgevers op die cv's met 'gaten' bovenop de stapel te leggen en te kijken naar wat men goed kan en niet naar wat men niet (meer) kan. "In de voorbije drie jaren hebben 170 deelnemers een TOV revalidatietraject gevolgd, waarvan het merendeel opnieuw zelfstandiger functioneert in de maatschappij en eventueel ook werkt. Via de psycholoog-arbeidscoach werden een honderdtal mensen ondersteund in het vinden van werk", gaf de directeur nog mee.Per voor- en namiddag zijn er een 16-tal deelnemers actief in de verschillende thematische ateliers, gemiddeld 26 verschillende personen volgen gelijktijdig een revalidatietraject. Er volgen daarnaast gemiddeld 35 mensen tezelfdertijd arbeidsbegeleiding."Goede zorg maakt mensen gelukkiger én minder hulp-afhankelijk, het is daarvoor dat we het doen", zegt Hilde met de glimlach. (TD)