Ongeveer tien procent van de bevolking heeft de gemeentelijke enquête ingevuld. Dat aantal is opvallend gelijklopend over alle dorpen heen en in man-vrouwverhouding. Het aantal geënquêteerden lag heel wat hoger dan zes jaar geleden. Je kan je dus afvragen of de enquête representatief is voor gebruik in het beleid? "In ieder geval heeft iedereen de kans gehad de bevraging in te vullen. Als gemeentebestuur is het belangrijk om te peilen naar wat leeft onder de bevolking. En nog veel belangrijker is te kijken of we als bestuurder aan die verwachtingen kunnen voldoen. Behalve voor het kunstgras op het voetbalplein hebben we niet het gevoel dat er gemobiliseerd werd om de enquête in de een of an...