Ongeveer tien procent van de bevolking heeft de gemeentelijke enquête ingevuld. Dat aantal is opvallend gelijklopend over alle dorpen heen en in man-vrouwverhouding. Het aantal geënquêteerden lag heel wat hoger dan zes jaar geleden. Je kan je dus afvragen of de enquête representatief is voor gebruik in het beleid? "In ieder geval heeft iedereen de kans gehad de bevraging in te vullen. Als gemeentebestuur is het belangrijk om te peilen naar wat leeft onder de bevolking. En nog veel belangrijker is te kijken of we als bestuurder aan die verwachtingen kunnen voldoen. Behalve voor het kunstgras op het voetbalplein hebben we niet het gevoel dat er gemobiliseerd werd om de enquête in de een of an...

Ongeveer tien procent van de bevolking heeft de gemeentelijke enquête ingevuld. Dat aantal is opvallend gelijklopend over alle dorpen heen en in man-vrouwverhouding. Het aantal geënquêteerden lag heel wat hoger dan zes jaar geleden. Je kan je dus afvragen of de enquête representatief is voor gebruik in het beleid? "In ieder geval heeft iedereen de kans gehad de bevraging in te vullen. Als gemeentebestuur is het belangrijk om te peilen naar wat leeft onder de bevolking. En nog veel belangrijker is te kijken of we als bestuurder aan die verwachtingen kunnen voldoen. Behalve voor het kunstgras op het voetbalplein hebben we niet het gevoel dat er gemobiliseerd werd om de enquête in de een of andere richting te sturen", denkt schepen Dominique Cool."We stellen ons meerjarenplan in drie categorieën op", legt schepen van Communicatie Cool uit. "Wat we heel graag zouden willen uitvoeren, graag zouden uitvoeren en 'the nice to have'. De enquête schuift de afwerking van de dorpskern van Langemark en een buitenschoolse kinderopvang in Poelkapelle prioritair naar voor. Dat komt zeker in het meerjarenplan. De buitenschoolse kinderopvang zal in de schoolomgeving komen. Het gebruik van uitleenmateriaal gaan we goedkoper maken en we voorzien gescheiden fietspaden tussen Langemark en Poelkapelle en de Canadien en Zonnebeke.""Deze opties komen allemaal sterk naar voor in de enquête. De vraag wanneer, waar en hoe iets uitgevoerd wordt, vormt onderwerp van overleg. Dat reikt verder dan een discussie binnen de meerderheid. Als je bijvoorbeeld een kerkenplan of een locatie van de kunstacademie wil opstellen, moet je niet alleen overleggen met de kerkbesturen of andere overheden. Andere belanghebbenden in de dossiers zijn de bevolking of de administratie. Dat zijn ook projecten waardoor je 20 jaar vooruit moet kijken.""Opvallend is dat rioleringswerken nauwelijks interesse opwekken in de enquête... De meeste burgers liggen wakker van de losse tegel voor hun deur. Grote rioleringswerken zijn verder van hun bed, behalve als bijvoorbeeld hun afvalwater afvoerproblemen zou veroorzaken. Het is eveneens opvallend dat een milieuvriendelijk wagenpark ook niet meteen de voorkeur wegdraagt van de respondenten."Er wordt ook gevraagd om een speelbos te creëren. "Je moet ons niet overtuigen dat er te weinig groen is op de gemeente. Dat behoort tot de categorie 'ideeën waaraan we werken'. Oplossingen vinden, is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet bijvoorbeeld al een eigenaar kunnen overtuigen om grond te verkopen, om maar één obstakel te noemen. Zwerfvuil bestrijden, is iets waar we zeker werk van gaan maken."Burgers meer betrekken en bevragen. "We denken er sterk aan om één keer per jaar per deelgemeente een schepencollege te houden. Na afloop zouden we een contact organiseren met de bewoners met een soort 'vragen staat vrij'. Met de Facebookpagina van het schepencollege proberen we ook toegankelijker te zijn voor de bevolking."Zorg staat eveneens hoog gequoteerd. "Zowel kwalitatief- als kwantitatief gaan we investeren in het woonzorgcentrum. We zullen een dagverzorgingscentrum oprichten en een bijkomende vleugel aan het wzc aanbouwen. De zone voorzien om assistentiewoningen te bouwen, wordt behouden maar daar gaan we niet optreden als bouwheer. Het is geen kerntaak van de gemeente te investeren in immo. Wie geïnteresseerd is in een zorgwoning, zou die in volle eigendom kunnen verwerven." (pco)