Aannemer A2Z Renovatie uit Zedelgem zal het interieur en de buitenkant van de kapel en het calvariekruis restaureren in opdracht van de VLM. In de kapel worden het plafond en het pleisterwerk vernieuwd, komt er een nieuw altaarblad en krijgen de houten banken een onderhoudsbeurt.

De kapel werd voor het eerst in geschriften vermeld halverwege de 18de eeuw. Het was een "koortskapel": volgens een oud volksgebruik hing men linten op in de lindebomen die een "ommegang" vormden rond de kapel. Men dacht zo de koorts van zieken te doen ophouden. Anno 2019 is de kapel nog steeds permanent toegankelijk.

Geen hinder

Voor de restauratie van de kapel en het kruis zijn 65 werkdagen voorzien. De site ligt op knooppunt 68 van het drukbezochte wandelnetwerk Bulskampveld. Er wordt weinig of geen hinder verwacht voor wandelaars, weggebruikers of omwonenden.

De kapel ligt in het beschermd cultuurhistorisch landschap Sint-Pietersveld. Daardoor kan een deel van de restauratie betaald worden met een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een ander deel wordt betaald via het landinrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs van de VLM. De gemeente Wingene draagt als eigenaar van de kapel ook financieel bij. De totale kostprijs van de restauratie is ? 47.952 euro.

De VLM werkt ook plannen uit om de historische begraafplaats vlakbij het Veldkapelleke, op het grondgebied van Ruiselede, her in te richten als natuurbegraafplaats. De gemeente Ruiselede werkt hieraan mee.

Aannemer A2Z Renovatie uit Zedelgem zal het interieur en de buitenkant van de kapel en het calvariekruis restaureren in opdracht van de VLM. In de kapel worden het plafond en het pleisterwerk vernieuwd, komt er een nieuw altaarblad en krijgen de houten banken een onderhoudsbeurt. De kapel werd voor het eerst in geschriften vermeld halverwege de 18de eeuw. Het was een "koortskapel": volgens een oud volksgebruik hing men linten op in de lindebomen die een "ommegang" vormden rond de kapel. Men dacht zo de koorts van zieken te doen ophouden. Anno 2019 is de kapel nog steeds permanent toegankelijk.Voor de restauratie van de kapel en het kruis zijn 65 werkdagen voorzien. De site ligt op knooppunt 68 van het drukbezochte wandelnetwerk Bulskampveld. Er wordt weinig of geen hinder verwacht voor wandelaars, weggebruikers of omwonenden.De kapel ligt in het beschermd cultuurhistorisch landschap Sint-Pietersveld. Daardoor kan een deel van de restauratie betaald worden met een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een ander deel wordt betaald via het landinrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs van de VLM. De gemeente Wingene draagt als eigenaar van de kapel ook financieel bij. De totale kostprijs van de restauratie is ? 47.952 euro.De VLM werkt ook plannen uit om de historische begraafplaats vlakbij het Veldkapelleke, op het grondgebied van Ruiselede, her in te richten als natuurbegraafplaats. De gemeente Ruiselede werkt hieraan mee.