Het brugje, gelegen aan de oude arm van het kanaal Bossuit-Kortrijk, dateert van het laatste kwart van de 19e eeuw en is een beschermd monument. Het is een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met open vakwerkconstructie die ooit...

Het brugje, gelegen aan de oude arm van het kanaal Bossuit-Kortrijk, dateert van het laatste kwart van de 19e eeuw en is een beschermd monument. Het is een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met open vakwerkconstructie die ooit manueel werd bediend. Door het gebruik van tegenwichten kon ze gemakkelijk worden gedraaid. De kabel die van het tegenwicht naar de pijler liep, werd draaiend nader toegehaald waardoor de brug de hoogte inging.De brug, die een merkteken is in het mooie landschap, was al enkele jaren in verval. Nu zal ze dus in ere worden hersteld waardoor het mooiste plekje van Zwevegem zijn naam waardig zal zijn. Enige tijd terug werd immers dit brugje tot mooiste plekje van Zwevegem gekozen.Er ging een lange lijdensweg vooraf omwille van de kostprijs die veel hoger lag dan oorspronkelijk geraamd, waardoor de budgetten van Waterwegen & Zeekanaal moesten herzien worden. Uiteindelijk zijn de werken nu toegewezen aan de firma Dugardein - De Sutter voor een bedrag van 591.704 euro.Alles wordt gefinancierd door Waterwegen & Zeekanaal die, omwille van het feit dat het een beschermd monument is, subsidies kan bekomen van Onroerend Erfgoed. De werken zullen eind 2019 voltooid zijn.(GV)