Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kende in mei 2020 216.226 euro toe voor de restauratie van hoeve 't Boerenhof in Heist. Met de renovatie van 't Boerenhof zorgen de eigenaar, de Vlaamse overheid, het gemeentebestuur en de heemkundige...

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kende in mei 2020 216.226 euro toe voor de restauratie van hoeve 't Boerenhof in Heist. Met de renovatie van 't Boerenhof zorgen de eigenaar, de Vlaamse overheid, het gemeentebestuur en de heemkundige kring Heyst Leeft ervoor dat een belangrijke historische site voor Heist ook in toekomst levendig blijft. De historische hoeve 't Boerenhof in Heist dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 18de eeuw en is daarmee het oudste gebouw in Heist. De hoeve gaat terug op een 12de-eeuwse tiendenschuur van de Sint-Bertijnsabdij van Sint-Omaars. De plek is heel belangrijk voor de geschiedenis van Heist omdat de eerste bewonerskern uit de streek zich hier situeerde in het zogenaamde gehucht Coudekercke. Ernaast stond de oude (eerste) kerk met errond het kerkhof. Alleen de pastorie heeft de tijd getrotseerd. Er wordt in de schuur dan ook archeologisch onderzoek gepland bij de start van de restauratiewerken.Na vele jaren van leegstand wordt de waardevolle bergschuur nu casco gerestaureerd. De bakstenen muren en het indrukwekkende dakgebinte worden gestabiliseerd. Er wordt dakisolatie geplaatst en het dak van pannen en riet wordt vernieuwd. Enkele bestaande poortopeningen worden voorzien van vensters maar met behoud van de poorten. (MM)