Passanten zullen het ongetwijfeld al hebben opgemerkt, op enkele plaatsen aan de Lakenhalle staan stellingen opgesteld. Arbeiders zijn er momenteel testen aan het uitvoeren op de buitenmuren. De operatie kadert in de grote renovatie die later van start zal gaan.
...

Passanten zullen het ongetwijfeld al hebben opgemerkt, op enkele plaatsen aan de Lakenhalle staan stellingen opgesteld. Arbeiders zijn er momenteel testen aan het uitvoeren op de buitenmuren. De operatie kadert in de grote renovatie die later van start zal gaan."Op dit moment is nog niets beslist", zegt bevoegd schepen Philip Bolle (sp.a). "Nu is er enkel een architectenbureau aangesteld en die mensen zijn allerlei onderzoek aan het uitvoeren." Zo wordt gecontroleerd hoe de muren kunnen worden schoongemaakt. Arbeiders proberen zeven methodes uit, onder meer het gebruik van koud of warm water, met druk of met een soort pasta. "Alles moet voorzichtig worden afgemeten, we werken hier immers met een beschermd gebouw. Niet alles mag zomaar. Met de resultaten van de vooronderzoeken kan dan worden vastgelegd wie wat kan uitvoeren. De aanbestedingen kunnen dan beginnen."De restauratie van het pand is nodig, want de torens beginnen al af te brokkelen. "Een boosdoener is het gewapend beton dat werd gebruikt", zegt de schepen. "Dat maakt de betonstructuur kapot."Het zal echter langer duren dan aanvankelijk gedacht voor de volledige renovatie achter de rug is. "Voor 2025 geraken we er niet", aldus de schepen. "We konden gekozen hebben voor een partiele renovatie, maar ik weet niet of dat een goed plan is. Nu gaan we om alles in een keer af te werken en dan zullen we opnieuw een heel mooi gebouw hebben. Onze stad verdient dat."Ieper raamt de kostprijs voor de stad op 6.640.000 euro. "Veel geld, maar we hoeven dat natuurlijk niet in een keer vrij te maken. We verdelen dat over de jaren dat er wordt gewerkt." Het bedrag zal echter niet de volledige renovatie dekken, de rest moet komen van subsidies.De Lakenhalle is sinds 1940 beschermd als monument en sinds 1999 erkend als Unesco-werelderfgoed. Volgens de website van Onroerend Erfgoed is het niet duidelijk wanneer de bouw precies is begonnen. Wel weten we dat rond 1250 werd gestart met het optrekken van het belfort. In de dertiende eeuw behoorde het complex toen tot de meest indrukwekkende burgerlijke gebouwen in gotische stijl in Europa. Het gebouw heeft een oppervlakte van 2.500 vierkante meter en de bouw ervan duurde meer dan 100 jaar. De hallen deden dienst als overdekte verkoop- en opslagplaats. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het pand nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog werd een getrouwe reconstructie opgetrokken die pas in 1967 werd voltooid. Momenteel is het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum in het gebouw gevestigd en die zullen tijdens de restauratie open blijven.(CMW)