Op de voormalige site van Residentie Broelhotel werd in juni 2019 een belangrijke archeologische vondst gedaan. Het gaat om restanten van de Trompetterstoren, een deel van de oude stadsomwalling die gebouwd werd tussen 1354 en 1454. Archeologie-Monument Vandekerckhove nv maakte dit toen bekend op hun Facebookpagina. Van die omwalling bleven enkel de twee iconische Broeltor...

Op de voormalige site van Residentie Broelhotel werd in juni 2019 een belangrijke archeologische vondst gedaan. Het gaat om restanten van de Trompetterstoren, een deel van de oude stadsomwalling die gebouwd werd tussen 1354 en 1454. Archeologie-Monument Vandekerckhove nv maakte dit toen bekend op hun Facebookpagina. Van die omwalling bleven enkel de twee iconische Broeltorens over. Zij waren een deel van de circa 22 torens die Kortrijk rijk was. De Trompetterstoren werd in 1451-54 gebouwd. Op de kaart van Louis de Bersaques uit 1640 zie je de toren naast de Broeltoren en vlak aan het Tayaertsgat (cijfer 18 op de kaart) dat doorgang gaf van de bleekweide Broel naar de Kleine Leie. Het Tayaertsgat kwam er door toenmalig burgemeester Tayaert.De site van de bouwwerken bedraagt ruim 1.500 vierkante meter. De site van de vondsten is heel wat minder groot. "Het is inderdaad zo dat het gedeelte van de restanten van de toren bedekt is met aarde. Die aarde is afkomstig van het egaliseren van de grond aan de verste kant van de site. Er is 1,5 meter diep gegraven voor de kelders", duidt Christof Vanhoutte van Monument Groep Vandekerckhove. "De stad en de bouwheer zullen overleg plegen en bekijken wat bewaard kan worden en hoe het bewaard zal worden. Normaal wordt vanaf 1 oktober verder gewerkt." Schepen van Bouwen en Onroerend Erfgoed Wout Maddens (Team Burgemeester) bekijkt ondertussen de toekomstmogelijkheden. "We gaan in overleg met de bouwheer Global Estate Group en de groep Archeologie van Vandekerckhove, ook met Erfgoed. We gaan de dingen op elkaar afstemmen. Hoe waardevol is het ? Wat moet behouden worden? Hoe tonen we dat aan het grote publiek? De voorbereidingen daarover zijn bezig. We zullen het ook wetenschappelijk benaderen. Alle wordt in kaart gebracht. Er is sowieso een toonmoment voorzien. We gaan daarover in alle openbaarheid communiceren."