"We wisten perfect dat we ons veel werk en ook veel miserie op de hals haalden", begint Torhoutenaar Frederik Brouckaert, zaakvoerder van GM-Building. "Residentie De Zilverberg werd in 1980 gebouwd door Robert Maenhout. De hele site bestaat uit drie paviljoenen en een bouwput voor een vierde paviljoen dat nooit gerealiseerd werd. Tijdens de bouw van het derde blok in 1996 ging de gezondheid van Robert Maenhout in die mate achteruit dat het hele project in handen werd gegeven van bewindvoerders en advocaten."
...