"We wisten perfect dat we ons veel werk en ook veel miserie op de hals haalden", begint Torhoutenaar Frederik Brouckaert, zaakvoerder van GM-Building. "Residentie De Zilverberg werd in 1980 gebouwd door Robert Maenhout. De hele site bestaat uit drie paviljoenen en een bouwput voor een vierde paviljoen dat nooit gerealiseerd werd. Tijdens de bouw van het derde blok in 1996 ging de gezondheid van Robert Maenhout in die mate achteruit dat het hele project in handen werd gegeven van bewindvoerders en advocaten."
...

"We wisten perfect dat we ons veel werk en ook veel miserie op de hals haalden", begint Torhoutenaar Frederik Brouckaert, zaakvoerder van GM-Building. "Residentie De Zilverberg werd in 1980 gebouwd door Robert Maenhout. De hele site bestaat uit drie paviljoenen en een bouwput voor een vierde paviljoen dat nooit gerealiseerd werd. Tijdens de bouw van het derde blok in 1996 ging de gezondheid van Robert Maenhout in die mate achteruit dat het hele project in handen werd gegeven van bewindvoerders en advocaten.""Blok vier is er nooit gekomen en al die tijd werd er niet meer geïnvesteerd in De Zilverberg. Blok drie is daar de exponent van. Sommige bewoners hebben last van wateroverlast van bovengelegen flats, veel bewoners hebben geen huurcontract en nog andere bewoners hebben in al die jaren nog nooit een euro huur of vaste kosten betaald. We hebben zelfs een huurachterstand van 30.000 euro ontdekt!""Na het overlijden van Robert Maenhout hebben wij de nv Zilverberg kunnen kopen die de gebouwen bezit en de nv Auxiliaire die de gronden in portefeuille heeft. Op die manier konden wij 23 van de 35 appartementen in blok drie kopen. Ondertussen heeft er nog een andere eigenaar zijn flat verkocht aan ons, wat het totaal op 24 brengt. Nu gaan we eerst orde op zaken stellen in blok drie want slechts 6 van de 23 bewoners betaalden correct of kwamen hun verplichtingen als huurder of eigenaar na.""Natuurlijk komen er nu veel lijken uit de kast vallen want op de rekeningen van beide nv's die we gekocht hebben, stond niets. De kassa was leeg, de koe is volledig leeg (lacht). En twee dagen later kregen we een factuur van het kadastraal inkomen van 18.000 euro die binnen twee dagen moest betaald worden. Ook kregen we al een vroegere syndicus over de vloer die eveneens een grote som tegoed heeft.""Natuurlijk zijn we niet over een nacht ijs gegaan. We hebben dit hele project goed voorbereid. Op bepaalde ogenblikken zaten we zelfs met twaalf juristen, boekhouders en fiscalisten rond de tafel om alles door te praten.""Het is een gigantisch werk om alles in kaart te brengen maar we komen er wel. Ik heb enkele weken geleden op zaterdag van negen tot elf aan een tafeltje in het gebouw gezeten om vragen te beantwoorden. En wie kwam er af? Inderdaad, de zes bewoners die alles al die tijd correct hebben betaald. Met die mensen zal ik zeker rekening houden als we blok drie zullen renoveren.""Wanneer we de nodige vergunningen hebben, zullen we blok drie aanpakken. Er komen nieuwe ramen met dubbel glas, nieuw sanitair, nieuwe elektriciteit, nieuwe keukens, sommige binnenmuren gaan er uit, kortom, we zullen alle appartementen strippen en er mooie, luchtige en hedendaagse flats van maken. En de blokken een en twee die al jarenlang renovaties voorstelden maar altijd werden tegengehouden door de eigenaars van blok drie, zullen nu ook in actie kunnen schieten.""En daarna kunnen we de gevels opfrissen en misschien voor nieuwe terrassen zorgen. En in een later stadium willen we, waar nu de funderingen van blok vier overwoekerd worden door struiken en bomen luxe-appartementen bouwen. Maar nu is dat deel nog ingekleurd als vijver. Met het nieuwe RUP dat er aankomt, zouden we dat graag anders zien. En hoe sneller we met de werken kunnen starten, hoe liever."