De beslissing van de ondernemingsrechtbank dateert van 18 november. De Brugse advocaten Filip Melis en Laurent Samyn zijn aangesteld als curatoren voor dit faillissement. Zij moeten de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk behartigen. Hoe groot de schuldenberg is, weet mr. Samyn nog niet. Maar uit het jaarverslag van 2014 blijkt dat de vzw Residence Rozenhof, die in maart 2010 na een vernietigende controle van het Vlaams Agentschap voor Zorg zijn deuren moest sluiten, dat jaar nog altijd 4,6 miljoen euro schulden had.
...

De beslissing van de ondernemingsrechtbank dateert van 18 november. De Brugse advocaten Filip Melis en Laurent Samyn zijn aangesteld als curatoren voor dit faillissement. Zij moeten de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk behartigen. Hoe groot de schuldenberg is, weet mr. Samyn nog niet. Maar uit het jaarverslag van 2014 blijkt dat de vzw Residence Rozenhof, die in maart 2010 na een vernietigende controle van het Vlaams Agentschap voor Zorg zijn deuren moest sluiten, dat jaar nog altijd 4,6 miljoen euro schulden had.Het gaat onder meer over 290.000 euro aan schulden bij kredietinstellingen, 404.000 euro aan achterstallige belastingen, 891.000 euro aan niet betaalde bezoldigingen en sociale lasten. Maar ook 1,7 miljoen euro aan andere schulden. "Ik ben de grootste schuldeiser in dit faillissement", zegt voorzitter Anne Van Den Abeele. "Want ik heb jarenlang veel geld uit mijn eigen patrimonium in dit rusthuis gestoken, in een poging om het levenswerk van mijn vader Camille Van den Abeele en zijn zusters Marguerite en Madeleine te redden." Achter de gevels van het vervallen, maar sprookjesachtig bloemenkasteeltje in de Zandstraat in Sint-Andries schuilt de bewogen geschiedenis van een flamboyante West-Vlaamse familie, die herhaaldelijk in opspraak kwam bij het runnen van meerdere woon- en zorgcentra in Brugge en aan de kust. Anne Van den Abeele zag het levenslicht in Residentie Rozenhof. Zij baatte een kwarteeuw het rustoord uit, dat voordien 30 jaar door haar ouders geleid werd. Annes broer Yves Van den Abeele verloor zijn vergunningen voor residenties De Blanke Duinen in Wenduine en Ster der Zee in Knokke-Heist in de jaren '90. Hij werd samen met zijn moeder Yvonne Strubbe zelfs door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een boete van 2.479 euro wegens het jarenlang uitbaten van een rustoord zonder vergunning. Anne Van Den Abeele mocht wel op dezelfde, Knokse plek vanaf 1999 het luxueuze rusthuis Margille uitbaten, maar werd verplicht dit adellijk goed in 2006 voor 8,2 miljoen euro te verkopen aan Beatrice Lietaert, de niet onbesproken ex-vrouw van de bekende Brugse hartchirurg Bert Rocher. Die herdoopte het rusin Seaflower Service Palace en verkocht het later voor 14 miljoen euro aan een Franse groep. Ook dat rustoord staat nu leeg....Anne Van den Abeele verloor in 2006 de vergunning voor de exploitatie van 52 rust- en verzorgingsbedden in Residence Rozenhof, na een negatief inspectieverslag door het Vlaams Agentschap voor Zorg. Hierdoor liep de residentie in Sint-Andries 900.000 euro aan jaarlijkse subsidies mis. Tegen die beslissing ging Anne Van den Abeele in beroep bij de Raad van State. Maar het Vlaams Agentschap voor Zorg nam in juni 2009 ook de erkenning van 120 gewone bejaardenbedden af. Het verslag was vernietigend voor residentie Rozenhof: onvoldoende hygiëne, een te lage frequentie van onderhoud van kamers, onvoldoende verplegend personeel. Volgens het Agentschap voor Zorg waren er te grote veiligheidsrisico's voor de bewoners. Anne Van den Abeele heeft altijd beweerd dat zij het slachtoffer was van een heksenjacht: "De inspectrice kwam zes keer langs, maar geen enkele klacht van bewoners noch dokters bevestigde haar verslag."Anne Van den Abeele zag zich genoodzaakt het Rozenhof openbaar te verkopen. De 5.600 m² grote site met kasteel moest 3 miljoen euro opbrengen, maar de notaris trok in november 2011 de verkoop in. Het hoogste bod was amper 1,7 miljoen euro. Ondertussen is Anne verwikkeld in een strijd met haar broer over de verdeling van de nalatenschap van hun ouders.De familie Van den Abeele was ook lang eigenaar van het vlakbij gelegen kasteel en als monument beschermde Les Acasias in de Hogeweg. Dat kasteel kwam in 2007 in handen van de Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte, die er 45 assistentiewoningen wou realiseren. Maar de buurtbewoners kwamen in opstand en lanceerden een petitie, waarin zij hekelden dat de wijk al te vol gebouwd was. Uiteindelijk kreeg de projectontwikkelaar geen vergunning. Na een jarenlange procedureslag vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning die de Bestendige Deputatie afgeleverd had. Een van de protesterende buren was Anne Van den Abeele, die zelf hoopte om in het Rozenhof assistentiewoningen in te richten. "Ik kreeg in november 2013 van het Vlaams Agentschap voor Zorg een erkenning voor de uitbating van 75 assistentiewoningen. Datzelfde agentschap nam de vergunning voor mijn rust- en verzorgingsbedden af. Begrijpe wie kan", zegt Anne Van den Abeele. Zij houdt vol dat de sluiting van het Rozenhof 'georkestreerd' was om Didier De Witte toe te laten haar kasteel aan te kopen: "Men wou mijn vergunde rusthuisbedden aan anderen overdragen."Pikant detail is dat bouwondernemer Didier De Witte, die gedomicilieerd is in de Dominicaanse republiek, geen onbekende is voor het gerecht. Hij wordt de 'stempelende miljonair' genoemd. Zijn vermogen wordt geschat op 82 miljoen euro, maar officieel was hij jarenlang werkloos. Hij is al veroordeeld omdat hij Roemenen voor een hongerloon te werk stelde. Vorige maand verscheen hij wegens fraude voor het hof van beroep, omdat hij via valse facturen 1 miljoen euro zou ontfutseld hebben aan een Waalse vzw. "Ik zal blijven vechten tot de waarheid aan het licht komt. In dit dossier hebben enkele mensen boter op hun hoofd. De manier waarop het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) tot stand kwam is niet koosjer. Dit rup werd op maat van die Gentse projectontwikkelaar gemaakt en de stad kocht het oostelijk parkgedeelte van Les Acasias voor te veel geld: 775.000 euro, terwijl het park twee jaar eerder op 495.000 euro geschat werd. Een rapport van Audit Vlaanderen wijst op mogelijk strafrechtelijk beteugelbare feiten. Een zelfde modus operandi is gebruikt in een poging om het Rozenhof in handen te krijgen", aldus Anne Van den Abeele, die klacht indiende tegen een personeelslid van de stad en een schatter-landmeter. Volgens burgemeester Dirk De fauw heeft het openbaar ministerie die klacht zonder gevolg geklasseerd. De gemeenteraad besprak wel vorige maand in besloten zitting de Vlaamse audit. Die formuleerde kritiek op het rup en over de prijs die de stad betaalde. Anne Van den Abeele beweert dat zij nog andere klachten wegens corruptie ingediend heeft: "De onderzoekers van Audit Vlaanderen hebben hun rapport aan de cel voor corruptie in Brussel overgemaakt. Het geheim van het onderzoek belet mij info te verstrekken over de inhoud." Het parket onthoudt zich van commentaar.