Vol trots poseert onderofficier en seingever Lancelot Vantuyckom tussen zijn ouders Annick en Manfred, die ook op de A960 dienst heeft gedaan als vrijwilliger dek. Ze vormen samen met de zowat 70 genodigden de gasten aan boord.
...