De Doornpanne vormt samen met De Hoge Blekker en De Schipgatduinen een 240 ha groot duinmassief. Het centrale deel is eigendom van de IWVA en fungeert als waterwingebied. Andere delen hebben het statuut van Vlaams Natuurreservaat en worden beheerd door de Vlaamse gemeenschap.
...

De Doornpanne vormt samen met De Hoge Blekker en De Schipgatduinen een 240 ha groot duinmassief. Het centrale deel is eigendom van de IWVA en fungeert als waterwingebied. Andere delen hebben het statuut van Vlaams Natuurreservaat en worden beheerd door de Vlaamse gemeenschap.Het schelpenpad kreeg het sinds de realisatie in 2002 hard te verduren en was dringend aan herstelling toe. Bij de vernieuwing werd een nieuwe laag schelpenklei aangelegd, afkomstig uit de Waddenzee, die vervolgens werd aangewalst. Door de hevige regenval tijdens de aanleg had de toplaag een paar extra dagen nodig om uit te harden. Rond de site van het bezoekerscentrum werden de slechte stukken wegdek hersteld en afgewerkt met een nieuwe toplaag. Het kleurverschil bij de overgang van het gewone wegdek naar het vernieuwde wegdek creëert een verkeersremmend effect. In combinatie met de fietsstraat is dat een zegen voor alle recreanten die langs de Doornpannestraat passeren. De gemeente Koksijde nam de kosten van dit nieuwe wegdek voor haar rekening.De IWVA bracht een tijd geleden de oude pony's uit de noordwestelijke begrazing in De Doornpanne over naar de kleinere noordoostelijk gelegen begrazing. In de vrijgekomen begrazing deden enkele weken geleden vijf jonge shetlandpony's hun intrede.De pony's werden door de IWVA geadopteerd bij twee dierenopvangtehuizen (Helpanimals in Kasteelbrakel en Le rêve d' Aby in Gembloux). Na een gewenningskuur in de grote kraal werden ze vrijgelaten in het volledige gebied waar ze de duinen zullen begrazen om de biodiversiteit in het gebied te verhogen.De buitenruimte rond het bezoekerscentrum werd vorig najaar heringericht tot een meer kwalitatieve belevingsplek voor bezoekers. Hiervoor zaten alle betrokken partijen (IWVA, de gemeente Koksijde, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie West-Vlaanderen) samen met de ontwerper aan tafel. Het centrum en de hoofdsite van de IWVA kregen een duidelijke ruimtelijke verbinding met elkaar en het omliggende natuurgebied. De natuur werd binnen de site gehaald en het duinkarakter en de duinsfeer nodigen uit tot verkenning, rust en spel voor de kinderen. De bestaande parking werd verplaatst naar de overkant van de Doorpannestraat ter hoogte van het bezoekerscentrum.In de vrijgekomen ruimte biedt een beperkt reliëf een mooi uitzichtpunt over de duinen, toegankelijk via een wandelpad dat ook geschikt is voor rolwagens. Achter de luwte van het nieuw gecreëerde duin biedt een shelter beschutting aan het amfitheater waar je kan picknicken en waar workshops kunnen plaatsvinden.Er zijn rustmuurtjes en bankjes geplaatst en een natuurlijke speelruimte met klimelementen en een waterspeelplek met watergerelateerde spelelementen zorgt voor speluitdaging voor kinderen. Voor mensen met een mobiele beperking is er een nieuwe toiletvoorziening. Vlakbij het bezoekerscentrum werd het duinstruweelmeer opengemaakt waardoor je de pony's van dichtbij kan zien grazen. In deze omgeving werd ook een vogeldrinkplaats geïnstalleerd zodat je er de vogels kunt observeren. Ter hoogte van het wandel- en fietspad werden fietsstallingen en rustbanken geïnstalleerd. Daar werd ook de infoluifel geplaatst. Een insectenhotel met een bloemenweide zal wilde bijen en andere insecten aantrekken. De nieuwe site werd aangeplant met planten die thuishoren in de duinen.