https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Renovatiewerken aan molen op site Acke gestart

Directeur van WoonWel Evi Jordens, burgemeester Anthony Dumarey en voorzitter WoonWel Romina Vanhooren bij de molen op de site Acke. (foto LIN)© foto LIN
Directeur van WoonWel Evi Jordens, burgemeester Anthony Dumarey en voorzitter WoonWel Romina Vanhooren bij de molen op de site Acke. (foto LIN)© foto LIN
Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht Medewerker KW

De werken ter renovatie van de molen Acke en het bijhorende molenaarshuis in de Weststraat zijn begonnen. Sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel kocht in 2010 bij openbare verkoop de gronden en panden van deze site in het centrum van de stad.

In 2019 werden bijkomend de panden van de voormalig drukkerij Smis aangekocht.

“De site zal een ontmoetingsplaats worden met ruimte voor sociale en culturele activiteiten. Samen met vzw Duinhelm zal er in de toekomst naast een aantal sociale appartementen en woningen ook een gemeenschapsruimte worden ingericht. De renovatie van de bekende molen Acke en de bijhorende site wordt een pronkstuk in het centrum van onze stad”, stelt voorzitter van WoonWel Romina Vanhooren.

Het architectenbureau Ampe.Trybou uit Oudenburg werd aangesteld als ontwerper voor de site. In een eerste fase werden al vier sociale woningen en vijf sociale appartementen gerealiseerd. De appartementen worden via het doelgroepenplan dat de Stad samen met WoonWel uitwerkte, toegewezen aan mensen met een verstandelijke beperking.

In een tweede fase worden de beschermde molenromp, het beschermde molenaarshuis en het bakhuis gerestaureerd. De bouwvallige niet-beschermde delen zullen worden gesloopt. Er werd een beheersplan opgesteld om de noodzakelijke Vlaamse subsidie voor het restaureren van het beschermde onroerend erfgoed te verkrijgen.

Subsidie van 530.000 euro

De werken voor de restauratie werden gegund aan Monument Vandekerckhove NV voor een bedrag van 1.152.563,58 euro. Het agentschap onroerend erfgoed heeft voor de restauratie een subsidie van om en bij de 530.000 euro toegekend. De werken zijn gestart op 4 januari en zullen 550 kalenderdagen in beslag nemen.

In een derde fase zal er in samenwerking met vzw Duinhelm een gemeenschapsruimte worden gerealiseerd. Daarenboven zullen er nog twee sociale appartementen en vier sociale woningen op de site worden ontwikkeld. Eind 2020 werd de vergunningsaanvraag voor de derde fase ingediend.

Door de ontwikkeling van deze fase werd het binnenplein open getrokken en werd dit ontworpen als een woonerf. Op die manier zal de molen een centrale functie innemen op het plein. Het volledige binnenplein zal worden overgedragen naar het openbare domein en op die manier een rustpunt zijn in de stad.

Unieke samenwerking

Waar WoonWel instaat voor de bouw, zal Duinhelm instaan voor de uitbating en krijgt ze op de site een mooie kans om haar werking verder uit te bouwen. Vzw Duinhelm ondersteunt en begeleidt personen met een beperking. De ligging en het concept van de Molensite sluiten naadloos aan bij de visie van Duinhelm.

Zo gewoon mogelijk voor personen met bijzondere noden, steeds in interactie met de gemeenschap en dus bij uitstek inclusief. “Deze ambities passen ook perfect in de ambities van de stad waarbij er gestreefd wordt naar een Oudenburg voor Iedereen”, aldus nog Romina Vanhooren, voorzitter van WoonWel.

Festiviteiten zorgen voor interactie

Duinhelm streeft naar een volwaardige integratie van de doelgroep in de gemeenschap maar wil terzelfdertijd de inwoners van Oudenburg de kans geven om kennis te maken met en te participeren aan de activiteiten die Duinhelm daar zal ontwikkelen.

De ateliers die in de gemeenschapsruimte worden voorzien, de activiteiten in de molen, de vrijetijdsactiviteiten en de festiviteiten zullen zorgen voor interactie tussen de doelgroep van Duinhelm, de inwoners van Oudenburg en het Oudenburgse verenigingsleven.

In het molenaarshuis zelf zal een kleine cafetaria/winkel worden geïntegreerd en op de site zal een link met cultuur worden gemaakt. De site wordt dus een open ontmoetingsplaats met ruimte voor sociale en culturele activiteiten en met een warm welkom voor iedereen.

(LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten