1 miljoen euro, een indrukwekkend kostenplaatje voor een al even indrukwekkend en vooral broodnodig project. De tand des tijds kende geen genade voor de twee iconen van de grensstad en in het verleden moesten losse stenen reeds worden verwijderd, nadat deze dreigden naar beneden te vallen.
...

1 miljoen euro, een indrukwekkend kostenplaatje voor een al even indrukwekkend en vooral broodnodig project. De tand des tijds kende geen genade voor de twee iconen van de grensstad en in het verleden moesten losse stenen reeds worden verwijderd, nadat deze dreigden naar beneden te vallen. "Oorspronkelijk werden de werken geraamd op 784.000 euro, maar dat bedrag werd ondertussen al opgetrokken tot 1 miljoen euro", zegt Schepen van Patrimonium Renaat Vandenbulcke die er meteen aan toevoegt dat meer dan de helft van de investering gekoppeld wordt aan subsidies. "Het oorspronkelijke dossier dateert al van ver voor 2017, zolang liggen de plannen dan ook al op tafel. Toen reeds kregen we van het Agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 511.197 euro toegewezen. Die subsidie kan ondertussen ook weer worden opgetrokken zodat de eigen investeringen onder controle blijven. Het Agentschap keurde ook de aanbesteding van Group Monument goed, waardoor we dit dossier eindelijk tot uitvoering zullen kunnen brengen." Schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem werpt haar licht over het verloop van de indrukwekkende werken. "We verwachten een tijdsduur van ongeveer 2 jaar, waarin we in verschillende fases zullen gaan werken. We starten met de gevel van het stadhuis, de binnenkant van het gebouw werd reeds aan een complete metamorfose onderworpen. Nadien volgt het belfort en de schuilkelder onder de Grote Markt." De schuilkelder wordt als allerlaatste aangepakt, met een gegronde reden. "We zullen dit parallel laten lopen met de werken aan de Grote Markt", pikt de schepen in. "Het zou ronduit zonde zijn om de plaats twee keer apart open te breken, terwijl het perfect samen kan gebeuren." Met het project wordt de vernieuwing van Menen verdergezet. Na een opgewaardeerd Park Ter Walle, de sloop van enkele panden in de Rijselstraat, de gerenoveerde vestingen en de gigantische Leiewerken, zet het gemeentebestuur alles op alles om van Menen een toeristische en aantrekkelijke bestemming te maken.