Renovatie sporthal Onze Kinderen in Rumbeke moet tegen sportseizoen 2022-2023 klaar zijn

Thomas Dubois

Sporthal Onze Kinderen wordt flink aangepakt, met onder meer extra kleedkamers. De werken zullen net geen 2 miljoen euro kosten en moeten tegen 2022-2023 afgewerkt zijn. De werken starten komende zomer al.

De site Onze Kinderen in Rumbeke vormt één van de 3 sportpolen van de Stad waar een polyvalente sporthal voorzien is, naast sporthal Beveren en sporthal Schiervelde. De sporthal is al vele jaren in gebruik en dringend aan renovatie toe.

“De Stad heeft de sporthal in erfpacht van vzw Onze Kinderen voor een periode van 27 jaar (vanaf 2017). De sporthal wordt intensief gebruikt voor schoolsport alsook recreatieve en competitieve clubsport (o.a. omnisport, mini-voetbal, indoor hockey, …). De sporthal vormt bovendien de thuisbasis voor individuele sporters, o.a. badminton en tennis. Daarnaast vinden vakantiekampen, tornooien en bepaalde sportgerelateerde evenementen (bv. Roeselare Loopt) er hun stek”, vertelt schepen José Debels.

In 2017 werd de sportsite uitgebreid met outdoor sportvelden waar onder meer Hockeyclub Roeselare Rangers en Rugby RSL er hun thuisbasis vinden. Het aantal sporters op de site is dus verveelvuldigd.

De sporthal is evenwel op veel vlakken verouderd.

  • Gebouwtechnischvoldoet ze niet meer aan de geldende wetgeving op vlak van energie en duurzaamheid;
  • Sporttechnischvoldoet ze niet meer aan de hedendaagse noden van een moderne en multifunctionele omnisporthal;
  • Bovendien is de sporthal niet aangepast aan degewijzigde sportieve omgeving, nl. de voorziening van de outdoor sportvelden en degewijzigde mobiliteitop de site (gebruik parking).

“Een totaalrenovatie dringt zich op. Met de renovatie beoogt de Stad de realisatie van een polyvalente sporthal, die geschikt is voor school-, recreatie- en competitiesport. Daarnaast dient de sporthal aangepast te zijn aan de combinatie van indoor en outdoor sporters op de site. Er wordt in dit opzicht aandacht besteed aan de uitbreiding van het sanitair en de kleedruimtes, dat afzonderlijk toegankelijk is voor de binnen- en buitensporters. Daarnaast wordt de toegang tot de sporthal aangepast en verplaatst om de parkeerdruk in de straat te beperken (Blommestraat –> Hoogstraat), rekening houdend met het gebruik van de parking op de site zelf. De inkom wordt ook afgescheiden van de effectieve sportruimte, zodat sporters en publiek elkaar niet hinderen.”

De renovatie kadert binnen het masterplan sportinfrastructuur van de Stad. Het voorziene budget bedraagt 1.999.748 euro incl. btw.

De renovatie omvat:

  • Oppervlakte van de huidige sporthal blijft maximaal behouden.

– Maximale sportruimte van 30x60m, met een mogelijke compartimentering in 3 zaaldelen

– Kwalitatieve sportvloer met belijning en voorzieningen voor diverse bal- en slagsporten

  • Nieuwbouw: inkom-sas, sanitair en kleedruimtes

– 6 (middel-)grote kleedruimtes en 2 individuele kleedruimtes

– Aandacht voor gang in kleedkamerblok voor buitensporters en gang voor binnensporters

– Aandacht voor voldoende bergruimte

– Logische inplanting, gebruiksvriendelijk

  • Energiezuinige technieken inzake ventilatie, verwarming incl. renovatie dak.

“De combinatie van intensief gebruik en de verouderde accommodatie vereisen een totaalrenovatie teneinde een polyvalente sporthal te kunnen aanbieden die voorzien is van energiezuinige technieken en duurzame materialen, die aangepast is aan de diversiteit van sporters op site Onze Kinderen en die voldoet aan de hedendaagse sportieve noden. We voorzien dat de uitvoering van de werken klaar zal zijn tegen het sportseizoen 2022-2023”, besluit schepen Debels.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.