Enkele afval- en milieuexperten van Renewi gaven in de Gildezaal in Handzame tekst en uitleg over wat deze vergunningsaanvraag specifiek inhoudt voor het bedrijf, gelegen...

Enkele afval- en milieuexperten van Renewi gaven in de Gildezaal in Handzame tekst en uitleg over wat deze vergunningsaanvraag specifiek inhoudt voor het bedrijf, gelegen langs de Amersveldestraat in Handzame. Het bedrijf evolueerde van het voornamelijk breken van steenpuin in open lucht naar het binnen verwerken van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. Daarom wordt er enerzijds een drastische vermindering van de buitenopslag van mengpuin aangevraagd en anderzijds een vermeerdering van de binnenopslag van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen.In de aanvraag wordt ook een waterzuiveringsinstallatie voor het eigen terreinwater en de creatie van een nieuwe personeelsruimte opgenomen. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot beperkte aan- en afvoer op zaterdagnamiddag en een aanpassing van de lozingsnormen, na de waterzuivering, aangevraagd.(JDK)