Het Triduüm van O.L. Vrouw van Sint-Jan is het jaarlijkse herdenkingsfeest van het mirakel van het doodgeboren kind dat weer levend werd in 1479, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan. De jaarlijkse Maria-Ommegang (processie) in juli belicht ook dit mirakel.
...

Het Triduüm van O.L. Vrouw van Sint-Jan is het jaarlijkse herdenkingsfeest van het mirakel van het doodgeboren kind dat weer levend werd in 1479, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan. De jaarlijkse Maria-Ommegang (processie) in juli belicht ook dit mirakel. "Op 11 maart 1479 werd een kindje doodgeboren en door gebed kwam het kind tot leven op 14 maart. Het kind werd gedoopt en stierf kort erna, maar kon toen in gewijde grond begraven worden. Vandaar het Triduüm, een driedaagse herdenking van dat wonderbare feit", vertelt Rita Mareco van de werkgroep BBB (Bernadette Bisdom Brugge).Monseigneur Hérouard, pauselijk gezant in het Heiligdom in Lourdes en hulpbisschop in Rijsel, gaf de toestemming om het reliekschrijn van de H. Bernadette te laten reizen in Europa. Hij deed dat in samenspraak met veel andere bisschoppen. Marie-Bernard van Lourdes, is een Frans katholiek heilige. De visioenen van Bernadette waren de aanleiding voor het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord. Het schrijn reist door de Benelux, vanaf maart 2020, naar het voorbeeld van haar bedevaart door Italië en Spanje. "Veel pelgrims willen de grot van Lourdes en de leefwereld van Bernadette bezoeken, maar niet iedereen is daar nog fysiek toe in staat. Een bedevaartreis kost natuurlijk ook geld en niet iedereen kan zich dat permitteren. Op aandringen van trouwe bedevaarders werd de vraag gesteld om het reliek te laten reizen.""Na ernstige discussies werd beslist om de relieken het heiligdom te laten verlaten. Met deze precedenten werd dan ingegaan op de vraag van de federatie van Benelux-bedevaarten om de relieken ook naar de Benelux te laten komen. De plaatselijke bisschoppen zijn de gastheren en ook zij gaven hun jawoord aan het heiligdom van Lourdes", zegt Rita. De stad Poperinge mag als eerste de relieken, gedurende vier dagen in de Sint-Janskerk, ontvangen. "De relieken gaan naar plaatsen die op de een of andere manier verbonden zijn met Maria. Met het argument dat het schrijn toch ergens de grens Frankrijk-België moest oversteken en met het jaarlijkse triduüm van O.L.Vrouw van Sint-Jan in het achterhoofd was de combinatie Lourdes-Poperinge niet ver te zoeken. De aanwezigheid van de relieken geeft dus zeker een meerwaarde aan dit jaarlijkse gebeuren in de streek." "Eerst en vooral gaat het hier om de persoon van Bernadette zelf die we ontvangen. Geloven is iets 'aanvaarden' wat je niet ziet. Veel mensen hebben het daar moeilijk mee. Relieken zijn iets 'tastbaars' van een, door de Kerk erkende, heilige. Bij de H. Bernadette is dit een stukje huid en een plukje haar dat men van haar lichaam verwijderd heeft bij het ontgraven in het kader van haar heiligverklaring. Dit zit nu in een mooi reliekschrijn om het te kunnen blijven bewaren." "Veel Poperingenaars en streekgenoten houden er nog aan deze dagen, in voorbereiding op de verjaardag van het groot mirakel op 14 maart, te gedenken. De H. Bernadette mogen ontvangen in ons kleine Poperingse 'heiligdom' is dan ook uniek", besluit Rita Mareco. (LB)