Voor de rekening Sint-Amanduskerk bedraagt de exploitatietoelage voor de gemeente 45.278,69 euro en sluit de rekening in exploitatie met een overschot van 67.446,79 euro. Voor de Paanders bedraagt de exploitatietoelage voor de geme...

Voor de rekening Sint-Amanduskerk bedraagt de exploitatietoelage voor de gemeente 45.278,69 euro en sluit de rekening in exploitatie met een overschot van 67.446,79 euro. Voor de Paanders bedraagt de exploitatietoelage voor de gemeente 23.894,82 euro en sluit de rekening met een overschot van 11.4376,29 euro.Voor Sint-Antonius was de exploitatietoelage 40.356,29 euro. Voor Meulebeke was er een exploitatietoelage van 20.985,21 euro. Er is een overschot van 25.031,71 euro. Voor de kerk van Marialoop bedraagt de exploitatietoelage 44.759,11 euro met een aandeel van 35.807,29 euro voor Meulebeke. De rekening sluit met een overschot van 27.801,22 euro. Er was nergens een investeringstoelage. Wat de toekomst van de kerken betreft, werden op 19 mei enkele scenario's uitgeschreven omtrent de herbestemming van de kerken dit in aanwezigheid van Mick Deroo van het bisdom. Op 19 oktober wordt dan de uiteindelijke keuze van het scenario bekend gemaakt.De Sint-Amanduskerk blijft sowieso de hoofdkerk. De kerk op de Paanders krijgt in 2025 een herbestemming. Het lot van de kerken 't Veld en Marialoop zal bepaald worden door de keuze van het scenario. (LB)