De Roeselaarse ondernemer Reinout Van Zandycke staat aan het hoofd van Exposure, een bedrijf dat zich de voorbije jaren specialiseerde in de psychologie van het overtuigen. "Hoe kunnen we vanuit een wetenschappelijke en psychologische onderbouwing een organisatie optimaliseren en laten renderen", verduidelijkt Reinout zijn concept. "Met ons team van zes mensen focussen we ons voor de helft op bedrijven en communicatiebureaus. De andere vijftig procent omvat politieke partijen, ngo's, vakbonden en werkgeversorganisaties. Bedrijven en sociale organisaties begeleiden in het sociale mediaverhaal is tegenwoordig enorm belangrijk", klinkt het.
...

De Roeselaarse ondernemer Reinout Van Zandycke staat aan het hoofd van Exposure, een bedrijf dat zich de voorbije jaren specialiseerde in de psychologie van het overtuigen. "Hoe kunnen we vanuit een wetenschappelijke en psychologische onderbouwing een organisatie optimaliseren en laten renderen", verduidelijkt Reinout zijn concept. "Met ons team van zes mensen focussen we ons voor de helft op bedrijven en communicatiebureaus. De andere vijftig procent omvat politieke partijen, ngo's, vakbonden en werkgeversorganisaties. Bedrijven en sociale organisaties begeleiden in het sociale mediaverhaal is tegenwoordig enorm belangrijk", klinkt het. "Sociale media zijn geen nieuwigheid meer. Momenteel zitten we in een stroomversnelling. Terwijl dit vroeger nog op huis-, tuin- en keukenniveau werd beoefend, verloopt dit nu veel strategischer. We reiken bedrijven tools aan om de massa te overtuigen van hun producten. De concurrentie is groter geworden. Als je dit strategisch en psychologisch aanpakt, haal je betere resultaten. Het grote voordeel van sociale media is dat je de impact van de psychologie onmiddellijk kunt aantonen, omdat je met massacommunicatie te maken hebt. Als je voor zo'n vijftig euro adverteert, bereik je al vlug een paar duizend mensen. Als je dit optimaliseert aan de hand van psychologische technieken wordt dit vertienvoudigd. In één op één of interne communicatie verloopt dit proces veel moeizamer." Reinout volgde de vorige campagne van de Amerikaanse president op de voet en ook de laatste maanden probeert hij die verkiezingscampagne nauwgezet te analyseren. "Het gebruik van sociale media was misschien niet dé doorslaggevende factor van zijn overwinning maar heeft er zeker een groot stuk tot bijgedragen. Hij is niet alleen bezig geweest op facebook. Zijn achterban volgt hem ook op Twitter. Het is vooral een 'en-en-verhaal'. Een combinatie van verschillende media en daar heeft hij succesvol op ingezet. Via zijn Twitter-account kreeg hij veel gratis media-aandacht. Dat bereikte de klassieke media, zoals kranten en tv, en die combinatie heeft er volgens mij voor gezorgd dat hij president geworden is."Tijdens de voorverkiezingen van 2016 mocht Reinout er drie weken rondtoeren en was hij ook bij de verkiezingen zelf aanwezig. "Normaal was ik van plan om in april twee weken vrij te nemen om de huidige campagne van nabij te volgen. Het is toch nog de bedoeling om later naar Amerika te trekken. Ik vermoed dat de coronacrisis voor een ommekeer kan zorgen. Trump is een beetje gepakt op snelheid. Hij had nooit gedacht dat dit virus de Amerikaanse maatschappij zo vlug in zijn greep zou hebben." Of Donald Trump een goede president is, moet je volgens Reinout in het juiste perspectief zien. "Als Vlaming of Europeaan zien we dit helemaal anders dan de Amerikanen. De wereldvrede staat voor hem niet helemaal bovenaan zijn lijstje. Hij heeft verschillende internationale akkoorden opgeblazen. Zijn kiespubliek heeft de voorbije jaren ervaren dat hij veel van zijn beloftes daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Dus voor zijn kiezers heeft hij het goed gedaan", zegt Reinout."Tijdens deze crisis kan sociale media senioren helpen om hun sociale isolatie draaglijker te maken. Zo blijven ze op een bepaalde manier in nauw contact met hun familie en kleinkinderen. Het helpt om de eenzaamheid tegen te gaan. De keerzijde is dat veel mensen door het teveel aan fake news de bomen door het bos niet meer zien. Daarnaast zie je veel bedrijven stagneren. Fabrieken zetten hun communicatie stop. En dat is iets wat ze net niet mogen doen. Goede marketing zorgt ervoor dat je top-of-mind blijft bij je klanten, dat mensen aan je denken als ze je nodig hebben. Puur psychologisch heb je het frequentie-effect nodig. Hoe vaker studenten hun leerstof herhalen, hoe langer ze het blijven onthouden. Met andere woorden: hoe meer je klanten je zien, hoe meer ruimte je in hun geheugen inneemt", weet Reinout. "Als je twee tot drie maanden stopt met communiceren, heb je die periode niets gezaaid. Mensen met groene vingers moeten hun planten blijven water geven en bijmesten anders dragen ze daar de gevolgen van. Een communicatiestop tijdens deze crisis is uit den boze. De strategie is om op lange termijn te denken. Vandaag kun je meer adviserend werken en daar plukken bedrijven binnen enkele maanden de vruchten van. Je mag sociale media tegenwoordig niet zien als iets dat zomaar eventjes tussendoor plaatsvindt. Met één advertentie kun je geen bedrijf lanceren. Sociale media is puur marketing. Je moet goed nadenken hoe je je op de markt positioneert, je afvragen waarom klanten voor jou kiezen en daarvoor draag je zelf de eindverantwoordelijkheid", legt de communicatie-expert uit.Naar de toekomst toe blijft Reinout, die in zijn vrije tijd badmintont en graag de Roeselaarse horeca steunt, heel ambitieus. "Als ik dertig jaar ben, wil ik over drie werelddelen minstens 300 organisaties vooruit geholpen hebben. En dit dankzij drie boeken, waarvan het tweede normaal in mei zou verschijnen. Getiteld: Nudging: de kunst van het overtuigen. Met Exposure wil ik groeien naar een bedrijf van acht tot twaalf mensen, gefocust op hoogwaardige kwaliteit en advies op marketingvlak. Geen standaardreclamebureau dat leuke creatieve campagnes bedenkt, maar gedreven adviseurs en marketeers die psychologisch onderbouwde campagnes helpen opbouwen. Ik wil dé Vlaamse referentie worden op het gebied van marketingpsychologie." Een ambitie die kan tellen voor deze Roeselaarse 'Starter van het Jaar' van 2018. (KK)