"Wij hebben briefjes geprint en deze worden telkens op de tafels gelegd bij het opnemen van de bestelling en er wordt gevraagd aan de klanten om dit in te vullen. De briefjes worden dan ingezameld, maar het is niet mogelijk om iedere...

"Wij hebben briefjes geprint en deze worden telkens op de tafels gelegd bij het opnemen van de bestelling en er wordt gevraagd aan de klanten om dit in te vullen. De briefjes worden dan ingezameld, maar het is niet mogelijk om iedere keer na te gaan of de namen wel kloppen die op de formulieren worden geplaatst. Groot was onze verwondering toen we daar de naam Eddy Merckx zagen opstaan", geeft Mario mee.Iedereen is zeker dat het niet DE Eddy Merckx was die in het café kwam, maar er zijn een aantal mogelijkheden. Ofwel is het iemand met dezelfde naam als de wielerkampioen, ofwel gaat het om een flauwe grappenmaker. De commentaren over het gebeuren lopen op sociale media uiteen. Sommige mensen geven het voordeel van de twijfel aan het feit dat het misschien toch wel iemand is met dezelfde naam, maar dan nog staan geen verdere gegevens vermeld zoals telefoonnummer, anderen kunnen er hartelijk om lachen, maar het merendeel vindt het niet kunnen dat iemand een verkeerde naam opgaf. "De huidige situatie is te ernstig om dergelijke flauwe grappen uit te halen en wie dit deed heeft weinig burgerzin en vooral de verkeerde humor", is de hoofdtendens.(PBM)