"Zij beheerde mijn centen toen ik in collectieve schuldenregeling moest door mijn echtscheiding. In plaats van schuldeisers te betalen, schreef ze mijn luttele resterende centen over naar haar eigen rekeningen. Toen ik erachter kwam, heb ik dagenlang gehuild. Ik had écht een vertrouwensband met haar", vertelde een van de gedupeerden op de rechtbank. Er zou sprake zijn van een vijftigtal slachtoffers.
...

"Zij beheerde mijn centen toen ik in collectieve schuldenregeling moest door mijn echtscheiding. In plaats van schuldeisers te betalen, schreef ze mijn luttele resterende centen over naar haar eigen rekeningen. Toen ik erachter kwam, heb ik dagenlang gehuild. Ik had écht een vertrouwensband met haar", vertelde een van de gedupeerden op de rechtbank. Er zou sprake zijn van een vijftigtal slachtoffers. De zaak kwam aan het licht in 2015 door een klacht met burgerlijke partijstelling, toen Sabine W. nog advocate was aan de balie van Veurne. Ze trad onder meer op als voorlopig bewindvoerster voor verschillende kwetsbare personen met financiële perikelen en beheerde ook de rekeningen van mensen in collectieve schuldenregeling. Daarnaast was ze curator voor onbeheerde nalatenschappen, beheer van erfenissen zonder erfgenamen dus. Onderzoek legde bloot dat de toenmalige advocate 7.500 euro had ontvreemd van de rekening van de vrouw die klacht indiende, onder meer voor de aanleg van een terras ter waarde van 4.000 euro en een welnessweekendje. De zaak werd tot het bot uitgespit en uiteindelijk verzamelden de rechercheurs meer dan 50 gedupeerden aan de hand van bankgegevens, samen goed voor 166 misdrijven en 270.000 euro verduisterd geld.Bedragen bedoeld voor schuldeisers werden naar eigen rekeningen overgeschreven, soms met maandelijkse opdracht. De mededelingen van de overschrijvingen stemden overeen met de naam van de schuldeisers, maar het rekeningnummer niet. Het bleek immers telkens om haar eigen rekening voor zwart geld te gaan. In veel gevallen hadden mensen over wie ze voorlopig bewindvoerder was, geen enkele notie van de verdwenen sommen geld, gezien ze hun rekeningen niet zelf beheerden. Ontvreemde bedragen varieerden van een luttele 7 euro tot 22.000 euro. Onderzoek bracht ook aan het licht dat ze onder meer een jacuzzi aankocht met het geld, tandprotheses liet steken alsook etentjes betaalde op restaurant. "Ik moest in collectieve schuldenregeling door mijn echtscheiding, een heel moeilijke periode. De advocate stelde zich initieel erg medelevend op en verzekerde dat ze mijn problemen ging regelen. We hadden een goede vertrouwensband, dacht ik", getuigt een van de slachtoffers, die persoonlijk op de rechtbank aanwezig was. "Maar in plaats van schuldeisers te betalen, schreef ze mijn luttele resterende centen over naar haar eigen rekeningen. Toen ik erachter kwam omdat justitie mij op de hoogte bracht, heb ik dagenlang gehuild. Ik vertrouwde haar door dik en dun, terwijl ze me nog dieper in de put probeerde te duwen door me te bestelen", aldus het slachtoffer. Bij haar ging het om ontvreemde bedragen bedoeld voor de elektriciteitsleverancier en het ziekenfonds. Volgens FOD Financiën zou Sabine W. bovendien een ruime 95.000 euro uit onbeheerde nalatenschappen, geld dat ze naar de Belgische staatskas moest storten wegens overlijden zonder erfgenamen, op haar eigen privérekeningen gedeponeerd hebben. Twee jaar geleden stond de ex-advocate al voor de rechtbank in hetzelfde dossier, maar dan enkel voor het fiscale luik en zwart geld. Ze kreeg zes maanden cel met uitstel en een verbeurdverklaring van 150.000 euro opgelegd. In beroep werd de straf verhoogd tot 1 jaar cel met uitstel.In de nieuwe zaak tegen de ex-advocate, die dinsdag voor het eerst bij de strafrechter kwam, wordt de vrouw vervolgd voor valsheid in geschrifte, het gebruik van valse documenten, oplichting, misbruik van vertrouwen en één geval van afpersing. Vijftien gedupeerden stelden zich burgerlijke partij, al kan dat aantal nog oplopen. De zaak werd uitgesteld wegens conclusietermijnen en wordt gepleit op 18 mei.