De bouwgroep spande een rechtszaak aan tegen de gemeente Middelkerke omdat het de procedure voor de realisatie van het nieuwe casino had beëindigd. Een gerechtsdeskundige zal de hoogte van de schadevergoeding bepalen die de gemeente moet betalen. Die laatste zal hoogstwaarschijnlijk in beroep gaan.
...

De bouwgroep spande een rechtszaak aan tegen de gemeente Middelkerke omdat het de procedure voor de realisatie van het nieuwe casino had beëindigd. Een gerechtsdeskundige zal de hoogte van de schadevergoeding bepalen die de gemeente moet betalen. Die laatste zal hoogstwaarschijnlijk in beroep gaan. In maart 2019 besliste de gemeente Middelkerke om het contract met de bouwgroep Willemen te verbreken en een nieuwe procedure op te starten. Volgens de gemeente waren er in het dossier 'ernstige, herhaaldelijke en systematische gebreken vastgesteld in de uitvoering van de projectovereenkomst'. Daarop trok de bouwgroep naar de rechter. Het ontkent dat het een gebrekkige uitvoering kan worden verweten en vroeg daarom een schadevergoeding voor de al gedragen kosten en voor de reputatieschade. De bouwgroep vroeg daarvoor volgens burgemeester Dedecker zo'n acht miljoen euro aan schadevergoeding. De rechter gaf de bouwgroep gelijk over de hele lijn, omdat het wel aan de contractuele voorwaarden voldeed. De rechtbank stelde een gerechtsdeskundige aan die zes maanden de tijd krijgt om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. De bouwgroep is opgelucht over de uitspraak van de rechtbank. "Ik ben blij dat het gerecht bevestigt dat we als betrouwbare partner gehandeld hebben. Bovendien is het een belangrijk signaal naar rechtszekerheid. Als een nieuw bestuur zomaar op beslissingen en engagementen van eerdere besturen zou kunnen terugkomen, zou dat een belangrijk precedent geweest zijn voor openbare aanbestedingen en zou de rechtszekerheid op losse schroeven zijn komen staan", zegt Tom Willemen, CEO van Willemen Groep. Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker zegt altijd bereid te zijn geweest om de gemaakte kosten te vergoeden, maar weigert miljoenen euro's aan schadevergoeding te betalen. "Dat we de gemaakte kosten zouden moeten terugbetalen, wisten we. Wij willen een schadevergoeding betalen van 500.000 euro, maar de acht miljoen euro die Willemen vraagt zijn we niet bereid te betalen", zegt Dedecker. De gemeente Middelkerke zal hoogstwaarschijnlijk in beroep gaan tegen de beslissing van de Brugse rechtbank, mede omdat er nieuwe zaken aan het licht zijn gekomen in het dossier. "We wachten nog even de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding af. Maar ik kan al zeggen dat er intussen nieuwe informatie is in het dossier. Het gaat daarbij onder meer over een verklaring van de gewezen financieel directeur van de bouwgroep waaruit blijkt dat de bouwgroep financieel niet in staat was om het project te kunnen uitvoeren. Ook was de wil om het project naar behoren uit te voeren er blijkbaar niet", aldus Dedecker.